A klasszikus modernség a magyar irodalomban

2012.12.22 00:52

 

Történelmi háttér

- dualizmus kora, 1890-ig nyugalom, 1890-től problémák

- gyakori kormányválságok

- szoros egymásra utaltság: osztrákok-magyarok

- Budapest világváros, Országház + több híres középület

- közoktatási intézményrendszer kiépülése

 

Új irodalmi törekvések

- 1880-as évektől új fejezet a magyar líra alakulástörténetében

- korszerű szemléletformák, eleven szellemi és színházi élet

- kiterjedt könyvkiadás kibontakozása

- 1906: Ady – Új versek à a hazai modernség első verseskönyve

- Négyesy László stílusgyakorlati szemináriuma: Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula, Csáth Géza, Tóth Árpád először találkoznak à irodalmi páylára tudatosan készülő költő-, író –és fordítónemzedék tagjai (már nem jogot, hanem bölcsészetet hallgatnak)

- hivatalos irodalom fórumai: kísérlet a népnemzeti irány, korszerűtlenné váló művészeti formák megmentésére à elzárkózás (MTA, Kisfaludy Társaság, Petőfi Társaság)

 

Irodalmi élet

- „folyóriat-alapítási láz” à Nyugat előzményei

- A Hét (1890-1924)

- Új Idők (1894-1949)

- Huszadik Század (1900-1919)

- Magyar Géniusz (1892-1903)

- Figyelő (1905): Nyugat előzménye

- Szerda (1906): Nyugat előzménye

- Jövendő (1903-1906): Nyugat előzménye