A korszak magyar költészete

2013.01.20 11:23

 

- magyar irodalom vezető műneme: líra

- 20-as, 30-as évek: későmodernség (Szabó Lőrinc, József Attila)

- esztétizáló, szimbolista irány tovább él

- újnépies költészet (Illyés Gyula, József Attila)

- újklasszicizmus (fontos érték a hagyomány)

- második világháború után: 30-as évek lírafordulatának kiteljesítése (Pilinszky, Nemes Nagy)

- 60-as, 70-es évek: vallomásos jellegű költészet (Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Nagy László)

- tárgyias költészet: Újhold hagyományainak folytatása

- alakváltó költészet (Weöres Sándor)