A korszak magyar szépprózája

2013.02.02 10:02

 

Déry Tibor (1894-1977)

- Thomas Mann-i realista eszmények + kísérletező formabontás

- marxista, de korkritika, távolságtartás

- 20-as évek: avantgárd (Dokumentum c. folyóirat egyik szerkesztője)

- 30-as évek: realizmus (A befejezetlen mondat c. nagyregény)

- 40-es, 50-es évek: sorra jelennek meg művei

- 1946: Alvilági játékok (szürrealizmus, ostromlott Bp. alvilági életéről)

- 1950: Felelet 1. kötet (Köpe Bálint fiatal munkás sorsa, szocreál mintamű)

- 1952: Felelet 2. kötet (4kötetesre tervezi, de nem fejezi be)

- 50-es, 60-as évek: kisepikai formák – Niki (1955), Szerelem (1956), Két asszony (1962)

- regénytípus teremtő érvény: történelemfilozófia, parabolisztikus regények

- 1964: G.A. úr X-ben

- 1965: A kiközösítő

- 1968: Ítélet nincs (elmélkedő, önelemző kommentárokkal, önéletrajzi jellegű)

- 1971: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (modern társadalom káosza) – Presser Gábor

- 1973: Kedves bópeer (kisregény, öregség közérzetéről ironikus fölénnyel)

 

Tamási Áron (1987-1966)

- nemzeti tudat, térségi látásmód

- népies epika líraibb, vallomásos változata

- téma: székelység világa (mondavilág, mesék, tájnyelv)

- Ábel-trilógia: 1932 Ábel a rengetegben, 1933 Ábel az országban, 1934 Ábel Amerikában

- pikareszk regényekhez hasonló: legényből férfivá érik

- regények körkörös szerkezete: mindhárom rész végén hazatér

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

- 1933: Énekes madár (színpadi játék – székely népi játék)