A magyar romantika irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete

2012.12.04 19:14

 

- 1820-as évek vége: nyelvújítás lezárul

- reformtörekvések: polgári átalakulás gazdasági, jogi, társadalmi kérdései

- Magyarország a Habsburg Birodalom része à reformok birodalmi érdekek ellen à nemzeti tartalom fölerősödve jelentkezett

- „Jelszavaink valának haza és haladás” (Kölcsey – Búcsú az országos rendektől)

- nemzetfogalom kiszélesítése (eddig: nemesek)

- erős nacionalizmus: egy politikai nemzet

- jelentős: népiesség (különböző mértékben) = jobbágyrendszer megszüntetésének ügye, nemzetfogalom kiszélesítése à nemzeti irodalomba való beemelés szándéka à nemzeti költészet

- alacsonyabb néprétegből származó írók, vidéki írók is színre léphettek

- folyóiratok: Erdélyi Muzéum, Tudományos Gyűjtemény, Regélő Pesti Divatlap, Életképek, Athenaeum, Szépirodalmi Figyelő, Koszorú, Budapesti Szemle

- irodalmi élet kpontja: Pest-Buda

- irodalmi kritika elvei, szerzői jogok szabályozása

- 1825-ös országgyűlés: Széchenyi javaslata a Magyar Tudós Társaság létrehozására (1827-ben megalapították, király 1830-ban fogadta el az alapszabályokat, alakuló ülés)

- 1836: Kisfaludy Társaság à irányító szerep a XIX. sz. magyar irodalomban

- társművészetek: verbunkos muzsika, Erkel Ferenc – Hunyadi László opera, Barabás Miklós (portré –és életképfestő), historizmus szellemében alkotás