A romantika irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete

2012.12.04 19:14

 

- elnevezése:    (fr. román ’regény’) mn. romanesque XVII. sz. kalandos, regényes történetek

                                (angol romance ’lovagregény’) mn. romantic festői táj, regényes jellem

- történelmi környezete: polgári átalakulás Európában, liberalizmus, individualizmus, forradalmak, függetlenségi mozgalmak à társadalmi és ipari forradalom

- jellemzői:      egyéniségkultusz

                            személyesség

                            történetiség

                            természetkultusz

                            szabadságeszmény

                            elvágyódás, egzotikum iránti fogékonyság

                            eredetiség elve, poétikai kánonok leértékelődése

                            vallomásosság

                            műnemek, műfajok, művészeti ágak keveredése

                            nyelvprobléma

                            allegória, szimbólum, irónia, humor

                            szándékolt töredékesség

                            mítoszok szubjektivitása, magánmitológiák

- társművészetek: Goya, Chopin, Wagner, Liszt Ferenc, Schumann, Verdi, Schubert

 

A német romantika

Hölderlin – Hüperion sorsdala, Az élet fele útján

Novalis – Heinrich von Ofterdingen

Eta Hoffmann – Az arany virágcserép

 

Az angol és amerikai romantika

William Wordsworth – Táncoló tűzliliomok

Coleridge – Kubla kán

Byron – Childe Harold búcsúja

Schelley – Óda a nyugati szélhez

John Keats – Óda egy görög vázához

Emily Bronte – Üvöltő szelek

Edgar Allan Poe – A holló

 

A francia romantika

Lamartine – A tó

Victor Hugo – Az alvó boáz, Kilencvenhárom

 

A Közép- és Kelet-Európai romantika

Adam Mickiewicz – Míg én itt…

Juliusz Slowacki – Végrendelet

Puskin – Jevgenyij Anyegin