Általános bevezető

2012.12.04 19:04

 

- klasszikus, klasszicizmus: (lat. classis ‘osztály’) római polgárok vagyoni census alapján történő besorolása, leggazdagabb polgárok: „classici”

- II. sz. átvitt értelemben: régi jó szónokok és költőkre hivatkozás „első osztályú”, „követésre érdemes”

- ma: világirodalom, illetve a nemzeti irodalom klasszikusai, legszínvonalasabb irodalmi korszak

- szűkebb értelem: antikvitás, reneszánsz, klasszicizmus, modern neoklasszicizmus

 

- történelmi háttér: Franciaország, XVII. sz., XIV. Lajos a Napkirály udvari környezetében

- eszményített antik kultúra és stílus újraértelmezése, egész Eu. számára követendő minta

 

- eszmei háttér: racionalizmus (lat. ratio ’ész, értelem’) az ember annyit foghat fel a fizikai világ rendjéből, amennyit ebből a természeti rendből a dolgokra vagy az elméjére vonatkozóan megfigyel à megismerendő dolgok és a megismerő elme (Descartes, Pascal)

 

- dráma, színház: korszak vezető műneme

- polgárság szereti a színházat, színészek sztárok

- főurak védnöksége alatt álltak

- zárt épület: labdaházakból (mai sportklub) alakították át őket

- magánszínházak, kőszínházak

- díszlet nem jelentős

- szereplők nők is à illem!; arisztokraták, előkelők is szerepeltek

- balettot kedvelték, balettkomédiák

- felvonások között függöny

- antik dráma követése: klasszikus drámaszerkezet à klasszikus ötös tagolás (expozíció, konfliktus, bonyodalom, tetőpont, megoldás) à ötfelvonásos drámai beosztás

- követendő minta: Arisztótelész – Poética hármas egység (egy helyszín, egy nap, egy cselekményszál)