Általános összefoglaló a barokkról

2012.11.01 09:41

 

A BAROKK

A barokk irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete

 

- előzménye: reneszánsz, manierizmus

- reneszánsz: szépség – harmónia (antik) à objektív

- barokk: szépség keresése új arányokban à szubjektív szépség fogalom

- El Greco, Bnieghel, Dürer, Raffaello

- tökéletes szépség =  üresség, lelketlenség

 

- elnevezése: olasz barrocco ’bonyolult, nyakatekert okoskodás, gondolatalakzat’

- XVI.-XVII. sz. (kb. XVIII. sz. közepe/vége)

- eredetileg stílusirányzat à művelődéstörténeti korszak

 

- kialakulása: Itália à egész Európa

- abszolút monarchiák (egyeduralmak)

- uralkodók szövetkeznek az egyházzal a fennmaradásért

- Spanyolország, Észak-német területek

- részlegesen: protestáns területek (Erdély), korai felvilágosodás, kései reneszánsz

 

- jellemzői:   ellentéte a reneszánsznak (antikvitás), de folytatása à együtt van jelen

                         középkor folytatása àegyütt van jelen

à erotika, játékosság + puritánság, szigorú dogmák együtt

- szépség rúton keresztül, igazság hamison keresztül mutatja meg

- antik, kkor à transzcendens

- ember (világ): abszolút felé törekvés, de soha nem érheti el

- világkép összetett: emberi világ (múlékony, változó) + transzcendens (örök, állandó)

- ren. + kkor ötvözete à zárt, hierarchikus rendszer

- rokokó: barokk formakultusz és dekorativitás, de nincs trnsz. csak ÉLET, bájosság, kellemesség, intimitás, játékosság, erotika, szenvedély, apró részletesség

- ellenreformáció: katolicizmus újraerősödése, tridenti zsinat (1545), Nyugati egyházak szakadása, egy és igaz hit terjesztése, Loyolai Szent Ignác (Jézus Társasága – jezsuiták)

 

- társművészetek: méretek fokozása, tagolt felületek, végtelenség érzése

- építészet: Nádasdy Ferenc – sárvári átépítés, Esterházy kastély Fertődön, Sopron, Eger, Veszprém

- festészet: Mányoki Ádám – II. Rákóczi Ferenc portréja

- szobrászat: fafaragványok

- zene: Bach, Vivaldi, Handel

 

 


 

A magyar barokk irodalma

 

- 3 részre szakadt ország

- Habsburgok és törökök közötti felőrlődéstől való félelem

- Erdélyi Fejedelemség bukása (II. Rákóczi György)

- Rákóczi-szabadságharc, 1711 szatmári béke

- lemaradás a többi eu. kultúrától

- feudalizmus à nincs polgári réteg à nincs gondolkodó réteg

 

- XVII. sz. negyvenes éveitől, elsőként az építészetben

- vallásos tárgyú, hitéleti, hitvitázó irodalom

- nemzeti irodalmi nyelv formálódása

- eposz, vallomásirodalom, önéletírás