Általános összefoglaló a középkorról

2012.05.16 17:54

 

Elnevezése

- XIV-XV. sz. reneszánsz

- lat. media aetas ’közbeeső kor’ antikvitás és reneszánsz közötti kor leértékelő megjelölése

- középkor: barbár, sötét, később: XIX. sz. átértékelés

 

Történelmi környezet

. VI-X. sz. döntő változások Európában, kereszténység elterjedése

- frank hódítások Nyugat-Európában, Nagy Károly „római világ örököse”

- Frank Birodalom feloszlása: Európa középkori szerkezetének kialakulása

- 1000: népvándorlások lezárultak, maihoz hasonló szerkezet

- feudalizmus

- magyarság beilleszkedése a nyugati keresztény világba

- latin nyelvű írásbeliség elterjedt, XIII. sz. magyar nyelvű írásbeliség

 

Korszakolás

- kialakulása hosszú folyamat, más időpont, más terület

- történelmi szempont: 476. Nyugatrómai Birodalom bukása

- művelődéstörténeti szempont: ókereszténység kora is (kései antikvitás keresztény császársága)

- középkor lezárása történelmi szempont: Amerika felfedezése 1492

- művelődéstörténeti szempont: reneszánszig 1300-as évek

 

Kettős világkép

- alapja: Biblia keresztény, metafizikai szemlélete

- evilági (tökéletlen, mulandó, változékony) és transzcendens (tökéletes, harmonikus, rendezett, örök és állandó) szféra

- földi lét: átmenet az öröklét világábaà a halál nem a vég

 

Kettős emberkép

- anyag + szellem

- anyag, test: bűnös à lélek: üdvözülés lehetősége

- aszkézis: test megvetése, sanyargatása, önmegtartóztató életmód

- világtól való elfordulás, szemlélődés (konteplavitás), saját lélekbe merülés (meditáció)

 

Természet –és időszemlélet

- természeti világ + ember = egység

- középkori ember: a teremtett világ, a természet része

- világ állandósága, lényegi változatlansága

 

Keresztény bölcselet

1.       patrisztika

2.       skolasztika


 

Jelképesség és művészetfelfogás

- változatlanság, állandóság

- minden látható jelenség mögött: örök lényeg, igazság

- tapasztalható dolgok: jelképei elvont fogalmaknak (univerzáléknak)

- tapasztalaton túli igazság: titokzatosság, misztikum à ember: sejtések, érzetek, intuíciók révén

- szimbolikus jelleg à allegorikus, metaforikus kifejezésmód, titokzatosság, misztikusság

- megtapasztalhatatlanra jelképes utalás

- számok, névrejtés, talányos, rejtvényes szövegalkotás

- művészet: Isten dicsőségét szolgálja à névtelenség (anonimitás)

- eredetiség nem érték à mintakövetés, toposzok, kompiláció (szövegrészletek felhasználása)

 

Építészet, képzőművészet

- román és gótikus stílus

 

Zene

- gregorián zene I. Gergely pápa: egyszólamú, kis hangközökben mozog, kíséret nélküli, latin nyelvű szöveg ritmusához alkalmazkodik, énekelt dallam

- francia és német lovagok költészete

- lauda és tánczene

- négyvonalas zenei rendszer