Az angol reneszánsz dramaturgia és színház

2012.11.01 09:37

 

Az angol reneszánsz dramaturgia és színház

 

- I. Erzsébet uralkodása (1558-1603): angol kultúra virágkora = angol reneszánsz

- erőteljes gazdasági fejlődés, Eu. erős monarchiája

- VIII. Henrik: Rómával és katolicizmussal szakít à egyház feje király (anglikán)

- 1558: VIII. Henrik + Boleyn Anna lánya: Erzsébet à Anglia nagyhatalommá válik

- Stuart Jakab (1603-1625)à egyensúlyi állapot à kultúra virágzása 1640-ig (forradalom)

- gondolkodás: középkori és újkori világkép közti átmenet

- kozmosz és teremtett világ elemei: szigorú alá-fölérendeltségi viszony (láncolat)

- mérték és érték viszonylagossá válása

- kponti kérdés: hagyomány, természetjog, önmeghatározás, önazonosság

- vallás mellett: természetfölötti lények, jelenségek

 

- legjelentősebb: dráma –és színházművészet

- előzmények: klasszikus latin hagyományok, katolikus egyház liturgiája, moralitások

- dramaturgia: a drámai művekkel a színpasi előadás összefüggésében foglalkozó tudományág, illetve színházi gyakorlat (praxis).

- misztériumok: bibliai történeteket dramatizálja, ember + transzcendens alakok (alaphelyzet: sátán és isten konfliktusa, de a rossz elbukása eleve elrendeltetett)

- Isten: fenséges, sátán: komikus esztétikai minőség

- szerteágazó cselekmény, tér-idő viszonyaik nem alkalmazkodtak korlátokhoz

- színház előzmény: processziós színpad, kocsizó előadás à jelenetek

- London: Globe színház - fából készült, többemeletes, felül nyitottàtermészetes fény

                                        - színpad hármas tagolása (előszínpad, hátsó színpad, erkély)

                                        - díszlet nem volt

                                        - felvonásokra tagolás: utókori „találmány”

                                        - nők nem szerepelhettek


 

William Shakespeare (1564-1616)

 

1.Élete

- szül.: 1564 Stratford upon-Avon, apja: kesztyűmester, gyapjú, és árpakereskedő

- nincs hiteles önéletrajz

- 15 évesen munkába áll (iskola: VI. Edward latin nyelvű iskola)

- 1582: Anne Hathaway, várandós, 8 évvel idősebb à 3 gyermek

- 1587 körül: London, megélhetés után néz à Lordkamarás Színészeinek Társulata

- I. Jakab: támogatja a színészetet à Király Színészei

- 1599: Globe színház felépítése, 10% részvényese à szép jövedelemre tesz szert

- Stratford körüli birtokok vásárlása pl. New Place

- 1610: visszaköltözik szülővárosába

- 1613: végleg felhagy a drámaírással

- 1616: a város egyik legvagyonosabb polgáraként hal meg

 

2.Pályaképe

- mai ismeretek szerint: 37 dráma maradt meg

- keletkezési sorrend máig vitatott, hiteles szövege megállapíthatatlan

- oka: nem adta ki őket, hagyatéka hiteles kéziratot nem tartalmazott

- első gyűjteményes kiadás: 1623 (36 db)

 

- királydrámák: rózsák időszaka, hozzá vezető események korából, történelmi témákat szabadon kezeli

- fő kérdés: hatalom természete, kkori szentségének elvesztése, ember-hatalom-erkölcs

 

- vígjátékok: gyakran szerelmi bonyodalom köré, tréfa és bohózat elemei

- gyakori szereplő: bohóc, bolond, csínytevő

- keserű komédiák: társadalmi ellentétekről, legfőbb jellemző az irónia

 

- színművek: műfaji szempontból összetettek

- sem tragikum, sem komikum nem meghatározó

- végkifejlet: ellentétek elsimulása, irgalom, megbocsátás

- egyes elemek: görög mitológia, gyakori: természetfölötti, varázslat, véletlen szerepe

 

- 1594-ig: művészi kísérletezés korszaka pl. VI. Henrik, III. Richárd, A makrancos hölgy

- 1595-1600: érett drámaművészet pl. II. Richárd, V. Henrik (királydrámák), Szentivánéji álom, Ahogy tetszik (vígjátékok), Hamlet, Othello, Lear király, Machbeth (tragédiák)

- 1601-1608: pl. Téli rege, A vihar

 

- epikus költemény: Venus és Adonis, Lucretia elrablása 154 szonettből álló versgyűjt.

- shakespeare-i szonett: a petrarcaitól eltérően nem oszlik versszakokra, utolsó két sorát formailag bekezdés különíti el az első 12-től, amit – a keresztrímeket felváltó, verszáró helyzetben lévő – páros rím is kiemel. Rímképlete: abab cdcd efef gg.

 


 

- Rómeó és Júlia

- hagyományba ágyazottság:        kényszerházasság, álomital: epheszoszi Xenophón

                                                                  Montecchi-Capelletti család: Dante Isteni színjáték

                                                                  Boccaccio Decameron (történet felhasználása)

                                                                  családi viszály + szerelmi bonyodalom: Salernitano

                                                                  francia közvetítéssel angol fordításokban

                                                                  William Painter A gyönyörök palotája

                                                                  Shakespeare 1595-96 körül

- utóélete:       Pjotr Iljics Csajkovszkij szimfonikus költeménye

                            Leonard Barnstein West Side Story

                            Franco Zeffirelli Romeo és Júlia 1968 film

 

- Hamlet

- hagyomány: előtte létezett dráma, de elveszett, szerző valsz.: Thomas Kyd

                                skandináv mondavilág: Saxo Grammaticus (kb.1150-1206) Historie Danicae

                                francia fordítás: Francois de Belleforest

                                testvérgyilkosság: Káin és Ábel

                                királygyilkosság és bosszútörténet: ókori görögök

- utóélete:       Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott (1966)

                            Asta Nielsen (1920) férfinak öltözött dán hercegnő

                            Laurence Olivier (1948) Oscar-díjas film

                            Franco Zeffirelli (1990) Mel Gibson, Glenn Close