Az előmodernség magyar epikája

2012.12.22 00:49

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

 

1.       Élete

- szül.: 1847, Nógrád megye, Szklabonya, iparos gazdálkodó családban

- 1869: győri jogakadémia, pesti jogi kar, de diplomát nem szerzett

- 1870-es évek: Balassagyarmat, Mauks Mátyás nógrádi főszolgabírónál esküdt, majd ügyvédsegéd

- 1873: Mauks akarata ellenére <3 Mauks Ilona, újságírói ill. szerkesztői állás Pesten

- 1875: válást kezdeményez (kilátástalan egzisztencia miatt) à később újra <3 Mauks Ilona

- Szegedi Napló munkatársa, 1789 árvíz: Szeged pusztulása c. írása

- 1881: Pesti Hírlap munkatársa, Tót atyafiak megjelenik

- 1882: A jó palócok, Petőfi Társaság tagja

- 1883: Kisfaludy Társaság tagja

- 1887: Szabadelvű Párt, országgyűlési képviselő, 23 évig (kétszer szólalt fel összesen)

- 1889: Akadémia levelező tagja

- 1895: Szent Péter esernyője (eddig több, mint 20 nyelvre lefordítottak)

- 1896: budapesti újságírók egyesületének elnöke

- 1909: Kisfaludy Társaság döntése: Mikszáth 40éves írói jubileuma, egy évig tartó országos program à Mikszáth-kultusz kialakulásában nagy szerep

- 1910. máj. 23.: 12 nappal az írói főünnepség után súlyos tüdőgyulladás à meghal

- Zsurzs Éva: tévéfilm-sorozat a regényeiből à A fekete város (1971), Beszterce ostroma (1976), Különös házasság (1984)

 

2.       Pályaképe

- helye a kánonban: kortársak szerint Jókai utódja

- legjellemzőbb vonás: romantikától a realizmus felé való elmozdulás

- mai irodalomtudomány: romantika, realista nem lehet, nem értelmezhető ezeken belül

 

- a mikszáthi anekdota: az anekdotát fő prózaszervező elvvé teszi

- regények: anekdoták laza füzérei (nyitott kompozíció) à idő és cselekmény folyamatosságának felfüggesztése (újszerű, modern próza eredménye)

- kialakítja: élőbeszédszerű elbeszélői stílus (anekdota és anekdotamondó közös előismerete, szokás és értékrendje)

- alapötlet: ismert történetek a korabeli lapokból (Beszterce ostroma, Különös házasság, A Noszty fiú esete Tóth Marival)

 

- A tót atyafiak (1881) és A jó palócok (1882): ismert és elismert szerző lett

- A tót atyafiak: Az aranykisasszony, Az a fekete folt, Lapaj, a híres dudás, Jasztrabék pusztulása

- A jó palócok: mesék, balladák, példázatos és életképszerű elbeszélések (15) a palóc vidék hagyományaiban gyökereznek. Személyes elbeszélésmód, erőteljes történetmondói hang

 

- publicisztikája: Apróságok a házból, A tisztelt Ház (honatyák és a parlament tevékenységét bemutató gunyoros, szatirikus karcolatok) Pesti Hírlapban 20 évig

 

 

- regényei:   Nemzetes uraimék (1883)

                         A beszélő köntös (1889)

                         Beszterce ostroma (1894)

                         Szent Péter esernyője (1895)

                         A gavallérok (1897)

                         Új Zrínyiász (1898)

                         Különös házasság (1900)

                         A sipsirica (1902)

                         A Noszty fiú esete Tóth Marival (1908),

                         A fekete város (1910)

 

- travesztia: (olasz travistere ’átöltöztetni’) a paródiával rokon komikus műfaj. Az eredeti témát, művet, eljárásmódot torzítva, szándékosan rontott formában adja elő. Így a tartalom és a forma széttartása nevetséges hatást kelt.

 

 

Bródy Sándor (1863-1924)

- író, újságíró

- művészi magatartás: „magányos bohém” – nem csatlakozott semmilyen mozgalomhoz

- Nyomor c. elbeszéléskötet: naturalizmus nyitánya

- regény: A nap lovagja 1902

- dráma: A dada 1902, A tanítónő 1908

- novellái: Rembrandt-novellaciklus 1925 à meghatározó: klasszikus modernség esztétizmusa

 

Cholnoky Viktor (1868-1912)

- Hét c. lap egyik legjelentősebb novellistája

- hatás: Edgar Allan Poe romantikus hagyományok

- „kibillenő realizmus”

- kísérteties novellák

- pl. Az alerion-madár vére

 

Arany László (1844-1898)

- Arany János fia, költő, műfordító, mesegyűjtő, néprajzkutató

- A délibábok hőse 1872, verses regény (Hübele Balázs: lelkes, mindenbe belefog, de semmi sem sikerül neki)à Kisfaludy Társaság pályadíja

 

Gozsdu Elek – Tantalus (1886), naturalista

Asbóth János – Álmok álmodója 1878 (főhős: Darvady Zoltán)

Petelei István – Keresztek (Mikszáth Tót atyafiak után egy évvel), erdélyi figurák

Ambrus Zoltán – a Hét alapítótagja, Midas király 1906 (szecesszió stílus)

Gárdonyi Géza – Egri csillagok (1899), A láthatatlan ember (1901)

Tömörkény István – Szegedi parasztok és egyéb urak (1893), szegedi és környéki népélet

Lovik Károly – modern lélektaniság, pszichoanalitikus szemlélet, individuum megosztottsága