Az előmodernség magyar költészete

2012.12.22 00:52

 

Vajda János (1827-1897)

 

- életének fontosabb momentumai: 1847-től tisztviselő Pesten, Pilvax asztaltársaság tagja

- 1848. márc. 15.: események egyik vezéralakja, honvéd, hadnagy à bujdosás

- Gina-versek ihletője: Kratochwill Zsuzsanna (Georgina)

- 1880: <3 Bartos Rozália à boldogtalan házasság

 

- pályaképe: romantika és klasszikus modernség között helyezkedik el: sajátos helyzet

- korai költészete: népies romantika, Petőfi hatása

- 1870-es évektől: modern irodalom, magyar szimbolizmus előképe, átmenet a romantika és a Nyugat között

- 1908-ban: Holnap antológia nyitányát neki ajánlják

 

- művei: Húsz év múlva (1876): emlékező szerelem, Gina-vers (alcím: Gina emlékkönyvébe)

- Nádas tavon (1888): „Hátha minden e világon, Földi életem, halálom Csak mese, csalódás, álom?...”

- Sirámok (1863-55), A virrasztók (1857), A vaáli erdőben (1875), A bikoli fák alatt (1880), Az üstökös (1882), Harminc év után (1892)

 

 

Reviczky Gyula (1855-1889)

 

- népnemzeti irányzattal szembeforduló fiatal költőnemzedék tagja

- téma: általános emberi kérdések, hangulatok, újfajta életérzések, bukott, bűnös nő motívuma (pl. Perdita-ciklus, 1884)

- verseskötetei: Ifjúságom (1883), Magány (1889)

- elégikus hangnem sajátos „humor-filozófiával” társul

 

 

Komjáthy Jenő (1858-1895)

 

- romantikus és modern líranyelv között

- lírai én: osztott személyiség à életrajzi és költői én (elsőként Katona József) à versben beszélő én és a szereplő én szétválasztása