Batsányi János

2012.12.04 19:09

 

Batsányi János (1763-1845)

 

1.       Élete

- szül.: 1763, Tapolca, kispolgári család

- Pesten joghallgató

- szabadkőműves: egyetemes humanizmust, és ember testvériséget hirdető, etikai jellegű, misztikus, titkosan működő liberális mozgalom tagja

- jakobinus szövetkezés gyanúja à Kufstein, kazamaták

- 1843: Magyar Tudós Társaság (Akadémia) levelező tagja

- meghal: 1845

 

2.       Pályaképe

- korai pályaszakasza: Bessenyei-kör műfaji, verselési hagyománya, Magyar Museum

- nemzetfogalma: elsőrendű fontosság, társadalmiságból indul ki

- hazafi és költő: személyiség kibontakozása a hazáért végzett tevékenységgel

- Kufstein után: személyesség

 

3.       A franciaországi változásokra                                   


Nemzetek, országok! kik rút kelepcében

Nyögtök a rabságnak kínos kötelében,

S gyászos koporsóba döntő vas-igátok

Nyakatokról eddig le nem rázhatátok;

Ti is, kiknek vérét a természet kéri,

Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri!

Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek,

Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!

 

 

 Batsányi-remix

Nemzetek, országok, kik új kelepcében

Nyögtök globalizmus elit-kötelében

Kiket szipolyoznak gazdag olajsejkek

Kik a háborúban is csak kereskednek

És hóhér-kezükben atomreaktorok

Sugárszennyezése több mint hétszázszoros –

Készen áll a határ! Ha nem ismernétek:

Vigyázó szemetek Kínára vessétek!


- irodalmunk válasza a francia forradalomra

- epigramma műfaji szabályai, retorikus szerkezet

- kettős megszólítás: nemzetek és a királyok egymás ellenségei, ellentétes viszony természetellenes

- vátesz: (lat. ’látnok, jós, igehirdető’) a költészetben a prófétai ihletettségű, látnoki szerepben fellépő költő megjelölésére használt elnevezés. A váteszköltő azt a közösséget szólítja meg (emberiség, nemzet), amelyhez maga is tartozik, amelyen ugyanakkor kiválasztottként, a jövő és a helyes cselekvés tudójaként általában felül is emelkedik.