Bessenyei György

2012.12.04 19:09

 

 

Bessenyei György (1747-1811)

 

1.       Élete

- szül.: 1747, a nyírségi Bercelben, protestáns birtokos nemesi család

- Mária Terézia testőríróihoz tartozik

- 1770-ben kezdett írni à 1772-től kiadja őket

- 1780: Mária Terézia udvari könyvtárosa à MT meghal à bizonytalanság à hazatér

- megismerkedik Kazincy Ferenccel 1787-ben

- gondoskodik művei fennmaradásáról

- meghal: 1811

 

2.       Művei

- Hunyadi László tragédiája

- Ágis tragédiája (1772)

- A filozófus (1777)

- Magyarság (1778)

- Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék (1781)

- Tariménes utazása (1802-04)


 

3.       Pályaképe

- 1772: magyar felvilágosodás és modern magyar irodalom kezdete = Besenyei írni kezd

- 1770: bécsi irodalmi csoport a személye körül

- Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék: Magyar Tudós Társaság létrehozásának gondolatát fogalmazza meg à Széchenyi István: Akadémia

- középpontban: magyar nyelv kérdése

 

4.       Magyarság

- „Minden Nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.”

- röpirat: publicisztikai műfaj és kiadványtípus, néhány oldaltól 40-50 oldalig terjedő nyomtatott mű. Szerzője általában azért írja és terjeszti, hogy valamely aktuális kérdésben, többnyire egy nyilvánosan zajló vitában állást foglaljon, és másokat is meggyőzzön az igazáról. Magyarországon a felvilágosodás korában vált gyakorivá.

- nemzeti nyelv = közjó, emberek boldogsága