Francia felvilágosodás

2012.12.04 19:07

 

Rousseau (1712-1770)

 

- Értekezés a tudományoktól és művészetekről (1750): az ember erkölcseinek nem használt  tudomány és művészetek fejlődése à ember természetben erkölcsileg tiszta, a természetes állapot a helyes

- Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (1755): fizikai és társadalmi egyenlőtlenség, magántulajdon megjelenése elindította az emberek romlását

- Júlia vagy Új Héloise (1761): szentimentális levélregény, lélek a kpontban

- Társadalmi szerződés (1762): népszuverenitás, demokrácia alapelvei

- Emil avagy a nevelésről (1762): nevelési regény, szellemi és fizikai nevelés fontossága

- Vallomások (1765-70): önkínzó őszinteség, vallomásos regény (énregény)

 

 

Voltaire (1694-1778)

 

1.       Élete

- szül.: 1694, Párizs, jómódú és művelt nagypolgári családban

- mindenféle műfajban alkotott

- ed. neve: Francois-Marie Arouet

- jezsuita iskolában tanult

- 1717: versei miatt a Bastille-ba zárták (Oedipe – Oidipusz – klasszicista tragédiája)

- 1728: el kell hagynia Párizst à Anglia

- 1746: Francia Akadémia tagja lesz, átmenetileg udvar kegyeit élvezi

- 1749: II. Frigyes porosz király udvarában 3 év, majd svájci városok

- 1758: birtok Ferney-ben, Franciaországban à 20 évig

- XV. Lajos halála után visszatér Párizsba: belehal az ünneplésbe

 

2.       Candide, avagy az optimizmus

- Voltaire: hangsúlyozza a regény valószerűségét à „irodalmivá” teszi

- próbatételes kalandregény: a történet lazán összefüggő, egymással fölcserélhető, bővíthető vagy szűkíthető epizódok, kalandok sorából áll. A történet a főhős megszokott helyzetéből való kimozdításával billen ki a nyugvópontról, és a cselekmény egy új nyugalmi állapot kialakulásával zárul le.

- cselekmény ideje alatt a szereplők jelleme és életkora lényegében nem változik.

- utaztató regény: különböző társadalmi berendezkedésű és kultúrájú vidéket ismer meg

- regény világában káosz, rendezetlenség

- tézisregény: egy filozófiai, erkölcsi állítás igazolásának vagy cáfolásának szándékával megírt regény. A tézis a mű folyamán nem változik, és a szereplők viszonya az állításhoz nagyjából statikus (állandó). Itt: Leibniz filozófus Istentan c. műve ellen – ez a világ a lehetséges világok legjobbika.

- Eldorárdó: a legeslegjobb világ egy lehetséges változata, utópia (ideális társadalom modellje vagy paródia?)

- utolsó fejezet: kert (archetípus) művelése à ironikus vagy komoly?