Füst Milán

2012.12.24 23:43

 

Füst Milán (1888-1967)

 

- 1948: Kossuth-díj

- 1908: első írása a Nyugatban

- Változtatnod nem lehet: első verseskönyve (Osvát Ernőnek ajánlva) à elismerő kritikák

- klasszikus modernség ellen induló hadjárat egyik céltáblája à elszigetelődik a Nyugattól is

- 1914: Boldogtalanok (első jelentős dráma), Nevetők (kisregény), Advent (kisregény)

- 1921: Az elmúlás kórusa (lírakötet)

- Athenaeum pályázata: Az aranytál (kisregény) első díjat nyer

- 1928: Nyugat, Catullus (dráma)

- 1931: IV. Henrik király (tragédia)

- 1934: válogatott versek

- 1942: A feleségem története – Störr kapitány feljegyzései (regény) én-elbeszélés, emlékirat

- időkezelés újszerűsége: elbeszélés jelene és múltja közti idősík à kapitány emlékezete köti össze

                                                      emlékezet működése művészi probléma

                                                      hangsúlyozott irodalmiság

- klasszikus modernségtől eltávolodik à avantgárd felé irányul

- Önarckép: 1932, Nyugat, Csontvárynak ajánlva (művészeti ágazatok egymásra hatása)