Hajnóczy Péter (1942-1981)

2013.02.02 10:06

 

 

- fontosabb művei: A fűtő (1975), Az elkülönítő (szociográfia, 1975), A halál kilovagolt Perzsiából (1979), Jézus menyasszonya (1981)

- kezdeti novellái: kísérletező jelleg, filmtechnika

- művészete tárgya: saját, felbomló személyisége, önpusztítás folyamata

- szövegköztiség, idegen szavak gyakori használata, filmszerű vágások

- precíz stílus, szenvtelen leíró epikus magatartás, megörökített élethelyzetek végletessége

- próza: individuum abszolút szabadsága, szuverenitás feltétel nélküli érvényesítése szemben a hazugságra épülő, manipulatív társadalommal

- egység: álom – ébrenlét, vízió – realitás, belső abszurd képek – külvilág abszurditása