Himnuszköltészet és Assisi Szent Ferenc

2012.05.16 17:59

 

Himnuszköltészet

 

- ókori latin + korai keresztény egyház + Biblia + pogány népek à himnuszok

- névtelenség, jelöletlen szerzőség: közösség nevében, eredetiség nem fontos, de: nagyra becsült szerzők nevei fennmaradtak

- korai himnuszköltészet: Megváltó, Szentháromság, keresztény ünnepek magasztalása, Harag napja (Dies irae) - mondatpárhuzam, gondolatritmus à kötött, hangsúlyra épülő ritmus, rím megjelenése

- érett középkor himnuszköltészete: Itália, Franciaország, szentek tisztelete (üdvözölésben segít)

 

 

Assisi Szent Ferenc (1182-1226)

 

1.       Élete

- 1182: Itália, Assisi, jómódú kereskedőcsalád

- először kereskedő, majd katonáskodás

- 1205: életmódváltás, evangéliumi szegénység mellett kötelezte el magát

- 1210: 11 követőjével Rómába, pápával beszél: világiasság minden formájáról való lemondás útja à ferences rend alapítása

- 1212: női szerzetesrend alapítása

- 1226: meghal, 5 évvel később: szentté avatják

 

2.       Naphimnusz

- olasz nyelven ír és prédikál, keresztény hit újfajta szellemisége

- olasz nyelvű költészet első jelentős alkotása

- ószövetségi hagyományok követése, 148. zsoltár újraírása + meghaladása

- új tartalmak

- beszélő: világ minden teremtményének nevében, Isten dicsőítésére felszólítás

- miszticizmus helyett: kapcsolat a látható világgal

- fénymetafora: Úr teremtő gesztusa, mindenható, gondoskodó jelenlét + ember megvilágosodása

- vízmetafora: nélkülözhetetlen feltétel, lélek szomját oltó hit, az új életre születés

- teremtett világ: rendezett és egységes, teremtmények a teremtés tökéletes munkája

- testvériesség és családiasság metaforái

- belső béke, világban való harmonikus létezés

- gondolatritmus, halmozás-fokozás, ellentét, biblikus beszédmód hagyományai

- szótagszám kötetlen, de rímhasználat megjelenik