Illyés Gyula (1902-1983)

2013.02.02 10:04

 

1.       Élete

- 1921-26: emigráció, Párizs à Cocteau, Tzara, Breton, Aragon (ismeretség)

- 1926-tól: Dokumentum c. folyóirat szerkesztése (Kassák, Déry)

- 1928: Nyugat állandó munkatársa

- 1939: <3 Kozmutza Flóra

- 1941-44: Magyar Csillag szerkesztője

- 1947-48: Válasz c. folyóirat szerkesztője

 

2.       Pályaképe

Avantgárd indulás, újnépiesség

- Ma c. Kassák-folyóiratban szabadversek

- első versei: szürrealizmus (műfordításaival együtt emigráns folyóiratok közlik)

- hazatérése után: újnépiesség, élménylíra jelleg, zsáneres epikai vonások

- 1936: Puszták népe (dunántúli uradalmi cselédség életének mélységeit tárja fel)

 

Művészete az 50-es években

- ország újjáépítésének a hite (1945-50)

- nemzeti sorskérdések, történelmi fordulatok, kis népek problémáit elemzi

- 1952 Ozorai példa, 1953 Fáklyaláng, 1956 Dózsa György

- 1969 Tiszták, 1960 Kegyenc, 1963 Különc, 1972 Testvérek

- Irodalmi Újság, 1956. nov. 2. Egy mondat a zsarnokságról (ue. évben Kézfogások)

(- 1986-ig nem jelenhetett meg Magyarországon à külföldön híressé vált

- hatás: Paul Éluard – Szabadság, ed. címe Egyetlen gondolat (1941))

- korszak kiemelkedő versei: A reformáció genfi emlékműve előtt, Bartók, Doleo ergo sum

 

Közösségi érdekű gondolati líra

- 60-as, 70-es évek: újnépies hagyományoktól való eltávolodás

- 1961: Új versek

- 1965: Dőlt vitorla

- 1968: Fekete-fehér

- 1973: Minden lehet

- 1977: Különös testamentum

- vallomásos jelleg, tárgyiasabb szemlélet

- nemzeti kultúra, magyar nyelv, határon túl élő kisebbségek sorsa iránti elkötelezettség (Koszorú)

- kései versek: összegzés, elmúlás

- esszépublikációk: Hajszálgyökerek, Szellem és erőszak

 

Regényei

- 1946: Hunok Párizsban

- 1962: Ebéd a kastélyban (önéletrajzi ihletettségű)

- 1969: Kháron ladikján (nosztalgikus látásmód)

- 1979: Beatrice apródjai (Tanácsköztársaság eseményei)