Jacopone da Todi

2012.05.17 10:20

 

Jacopone da Todi (1230-1306)

 

1.       Élete

- 1230, olasz nemesi család, olaszul és latinul alkot

- Bologna: jogi doktorátus, jegyző és ügyvéd (világi értelmiség)

- felesége meghal (színházi nézőtéri baleset)

- hatására: vagyonát szétosztja, 10 évig vándorol, ferences rendbe belép

- 1298-1302 pápai börtön, VIII. Bonifác pápával szembekerül

- 1306: meghal

 

2.       Stabat mater

- Mária-himnuszok: VII-VIII. sz.

- „Állt az anya” latin nyelvű siralomének (planctus)

- anyanyelvűség elterjedése az irodalomban à egyházi kultúrához kapcsolódás lassú fellazulása

- Jézus keresztre feszítésének története az anya szempontjából

- 1-4. strófa: passiótörténet egyes mozzanatai

- érzelmi azonosulás a Jézust megsirató, megtört anya fájdalmával, alapja: emberi gyász, megváltásért büntetlenül elszenvedett halál

- 5. strófától: ima Máriához, lelki fájdalomban, Megváltó szenvedésében osztozni akarás

- Mária-kultusz: érzelmi azonosulás az istenanyával à Jézushoz vezető út

- metafora, alliteráció, kötött szótagszám és hangsúly, kiforrott rímtechnika (+ belső rímek)