Juhász Gyula

2012.12.24 23:41

 

 

Juhász Gyula (1883-1937)

 

- szül.: 1883, Szeged, barátság Babitscsal, Kosztolányival

- Sárvári Anna à Anna-versek ihletője

- Baumgarten-díj háromszor

- 1827: nyugtató túladagolással öngyilkos lett

- Kosztolányival és Babitscsal együtt indul, de nem tartozik a Nyugathoz

- korai lírája: Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő, Ady Endre, fr. impresszionizmus hatása

- utóromantika közösségi érdekeltségű és népi hagyomány

- fr. parnasszizmus és l’art pour l’art

- „tápai versek” ciklus: szegényparasztság sorsát tematizáló költemény

- tájversek: lírai én és táj, lélekállapot és természeti kép közti jelentésátvitel

- képzőműv., zenei alkotásokhoz, irodalmi alakokhoz vagy művekhez kapcsolódó versek (művészalakok felidézése)

- villoni balladaforma meghonosítása, haikuk

- József Attila első kötete az ő ajánlásával jelent meg

- 1899: Szegedi Napló, első versei

- 1907: Juhász Gyula versei c. kötet

- 1908-09: nagyváradi Holnap-antológia munkálataiban részt vett, mozgalom egyik alapítója

- 1915: Új versek

- 1918: Késő szüret

- 1919: Ez az én vérem

- 1920: Nefelejcs

- 1924: Testamentum

- 1927: Szögedi színház c. karcolatgyűjtemény

- 1929: Hárfa (válogatott versek), Holmi (prózai írásainak gyűjteménye)

- művei: Tanár úr volnék… (1910), Tiszai csönd (1910), Milyen volt… (1912), Gulácsy Lajosnak (1922), Tápai lagzi (1923), A tápai krisztus (1923), Anna örök (1926)