Kaffka Margit

2012.12.24 23:42

 

Kaffka Margit (1880-1918)

 

- Nyugat első nemzedékének szerzője

- hatás: Ady Endre

- fellépésével értelmét veszti a „nőíró” vagy a „női irodalom” lekicsinylő, elnéző kifejezése

- 1903: Versek

- 1905: Levelek a zárdából – Nyár

- kpontban gyakran: művészasszony vagy női figura küzdelmes sorsa, életlehetőségeinek korlátozott volta

- modern emlékezéstechnika, impresszionizmus jegyei

- lélektani látásmód à sajátos pszichológiai szókincs megalkotása

- regényei: Színek és évek (1912), Mária évei (1913), Állomások (1914), Hangyaboly (1917)

- novellája: A Kirilláné múltja (1912)