Kassák Lajos

2012.12.24 23:44

 

1.      Élete

- szül.: 1887, Érsekújvár, gyógyszertári laboráns apa, mosónő anya

- gimnáziumot abbahagyja, szakmát szerez à munka Győrött

- 1904-től: Budapest, vasmunkás, szakszervezeti harcok, munkásegyletek

- <3 Simon Jolán

- 1909: gyalog Párizsba indul

- 1912: Életsiratás (első novelláskötet)

- 1919: írói direktórium tagja, proletárdiktatúra bukása után letartóztatták, szabadulása után Bécsbe emigrált

- 1926: hazatér

- 1938: felesége öngyilkos lett, második felesége Kárpáti Klára

- 1949: elszigetelődés (múltja, művészetfelfogása miatt)

- 1956 után: irodalmi életbe visszatér, neoavantgárd meghatározó képviselője, nemzetközileg is

- 1965: Kossuth-díj

- meghal: 1967

 

2.      Pályaképe

- avantgárd irodalom legnagyobb, nemzetközileg is kiemelkedő alakja

- szoros kapcsolat a nagy nyugati avantgárd műhelyekkel

- itthon viszonylag csekély olvasóközönség

- jelentős képzőművész, költő és irodalomszervező

- hatása később: Szabó Lőrinc, József Attila, Déry Tibor

 

- autodidakta módon ismerkedett meg a magyar irodalommal

- korai költészete: nyugatosok hatása

- Babits, Kosztolányi: művészet nem állítható közvetlenül különféle társadalmi célok szolgálatába

- l’art pour l’art szépségeszményének elutasítása

- műalkotás nem csak esztétikai tárgy, hanem aktív tett

- művészetnek le kell bontani az elit és populáris kultúra közti határokat

 

- első világháború évei: expresszionizmus

- Éposz Wagner maszkjában, 1915 – Whitman hatás

- szabad vers, nyugatosok értetlensége, Kosztolányi méltatta csak (felismerve expr. vonásait)

- 1915: A Tett, 1916: Ma folyóiratok à magyar avantgárd kibontakozása

- aktivizmus: baloldali, háborúellenes mozgalom, a művészet „lehozása” a néphez

- 1919: Levél Kun Bélához a művészet nevében – kommunista politikával szembekerül esztétikai elvei miatt

- proletárdiktatúra bukása után: Bécsben Ma újraszervezése, szoros kapcsolat más nyugati avantgárd műhelyekkel

- 1922: A ló meghal a madarak kirepülnek – hosszúvers, főműve

- Dokumentum c. folyóirat (1926-27), Munka (1928-39)

- gy ember élete (1927-35) nyolckötetes önéletrajz

- 30-as évek: szilárd belső forma, feszes szerkezet, nyelvi egyszerűsítés (Földem, virágom 1935; Ajándék az asszonynak 1937; Fújjad csak furulyádat 1939; Sötét egek alatt 1940)

- második világháború: szembekerül kommunizmussal, 1956 után publikálhat újra (cenzúra)

- 60-as évek: felerősödő neoavantgárd, művei felkeltették a figyelmet

- Vagyonom és fegyvertáram, 1963: visszatekintés