Kazinczy Ferenc

2012.12.04 19:10

 

Kazinczy Ferenc (1759-1831)

 

1.       Élete

- szül.: 1759, Érsemjénben, ősei a Rákóczi-családot szolgálva felemelkedtek gazdag középbirtokosokká

- sárospataki kollégium, Kassán joggyakorlat

- 1784: szabadkőmüves lett

- baráti kapcsolat Hajnóczy Józseffel

- 1794: őrizetbe vették, Budára vitték à halálra, majd bizonytalan idejű fogságra ítélték

- 1801-ig: Spielberg, Kufstein, Munkács (raboskodás)

- 1804: <3 Török Sophie grófnő

- 1806: nyelvújítási harc, kiterjedt levelezés, szerveződő magyar irodalmi élet vezéralakja

- 1828-tól: Magyar Tudós Társaság előkészítő munkálatai

 

2.       Művei

- Tövisek és virágok (1811)

- Vitkovics Mihály barátomhoz (1811)

- Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (1819)

- Fogságom naplója (megjelenik 1831)

 

3.       Pályaképe

- 1. szakasz: szentimentalizmus (fogsága előtt): Goethe, Lesscing, Shakespeare fordítás, hölgyek kezébe irodalmi művet adni, arisztokratikus irodalmiság

- 2. szakasz: klasszicizmus (fogság után): irodalmi szervező korszak, konzervatív, nyelvújítás, egész korszak az ő keze alatt, antik versformák (Csokonay, Berzsenyi, Kisfaludy nem szereti)

 

4.       A nyelvújítás (viták – felvilágosodás jellemző műfaja)

- y-vita: jottisták (fonetikusság) és yisták (szóelemző írásmód)

- fordításvita (Vergilis, Horatius, Milton, Rousseau)

 

- szabadfordítók (empiristák) és szorosfordítók (racionalisták)

- szabadfordítók: Cicero munkássága alapján szabadfordítás (görögök, imitációs elv)

- szorosfordítók: Aristotelész miméziselv szerint (szent szövegek)


 

- nyelvújításvita: ortológusok és neológusok

- 1810-es években y-vitával kezdődik

- 1811: Kazinczy epigrammagyűjteménye: Tövisek és virágok (gúnyolja az onkológusokat, hagyományőrzőket, konzervatívokat)

- 1811: Poétai episztola Vitkovics Mihály úrhoz („hőgyész”-nek hívja, tipikusan tehetségtelen, képtelen a nyelvet megújítani)

- 1813: Mondolat (nyelvújítás kigúnyolása, célpont Kazinczy)

- 1815: Felelet a mondolatra

- 1815: Válasz a feleletre (Somogyi Gedeon szerint mind a kettő rosszul áll a kérdéshez)

- Kazinczy: pamfletek, gúnyiratok àKölcsey elfordul tőle

- 1817: Tudományos gyűjtemény (kifogásolja a vita hangnemét, K. elkezd gondolkodni)

- 1819: Kazinczy lezárja a vitát: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (hagyomány + új összeegyeztetése)

- Kazinczy szerepe ezután csökken à nyelvújítás elindul, Pest az irodalmi kpont