Kölcsey Ferenc

2012.12.04 19:15

 

Kölcsey Ferenc (1790-1838)

 

1.       Élete

- szül.: 1790, Sződemeter, ősi nemesi család

- korán árva, kisgyermekként himlő következtében bal szemére megvakul

- debreceni kollégiumban tanul

- levelezés Kazinczy Ferenccel, elküldte neki verseit

- 1810: Pest, joggyakorlat, barátság Szemere Pállal

- 1830: Magyar Tudós Társaság tagja

- országgyűlési követ, reformkor politikai életében részvétel

- perbe fogott Wesselényi védője utolsó hónapjaiban

- meghal: Cseke, 1836.

 

2.       Pályaképe

- nehezen ír, átírja munkáit, nem túl termékeny

- sokszínűség: klasszicizmus, szentimentalizmus, romantika, népdalok

- modern költészet létrehozása Mo.-n

- hatás: antikvitás, Descartes, Cante, német klasszika, felvilágosodás, Zrínyi, Pázmány

 

- első szakasz: 1820-ig klasszicizmus, szentimentalizmus hatása

- elindul a romantika felé

- önvallomásos versek: én ßà világ szembenállása

- antik eszmények: Mo.-n nem lehet költészetet létrehozni

- transzcendens nagy kérdései: harmónia, teljesség? à kpont: lehet-e teljesség a versben?

- 1814: Felelet a mondolatra

- Csokonay és Berzsenyi bírálat à később megbántja

- önálló hang, de Kazinczy miatt nincs kibontakozás

- 1817: Rákóczi hajh à nemzeti hagyományok 1. vers

 

- második szakasz: 1820-30-as évek nagy nemzeti versek

- eredetiség nemzeti hagyományokkal, fejlődés

- konzervatív, de nyelvújító

- 1826: Iliász-pör, Kazinczy-Kölcsey végleges szembenállása (1. plágium: irodalmi lopás, erdélyi író beemeli a fordítását) Kaz.: erdélyi író mellett „nyelv egyetemes kincs”, Kölcsey.: erdélyi ellen, műalkotását ellopja

- Élet és Literatura szerkesztése 1826-29

- politikai élet felé fordul

- herderi történelemfilozófia: minden nemzet a saját hagyományai alapján lehet igazi

- egyén nem teljesítheti ki magát a közösségben

- 1821: Rákos

- 1823: Himnusz

- 1831: Huszt

- 1830: Zrínyi-versek

- szerepversek megszületése: összetett beszédhelyzet (lírai én valakinek a személyébe bújik)

- kísérlet a modern magyar költészet létrehozására

- kötelességszerű: műballadák, népdalszerű költemények írása

 

3.       Művei

- Elfojtódás 1814

- Himnusz 1823

- Vanitatum vanitas 1823

- Nemzeti hagyományok 1826

- Zrínyi éneke 1830

- Huszt 1831

- Emléklapra 1833

- Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 1837

- Zrínyi második éneke 1838