Krúdy Gyula

2012.12.24 23:39

 

Krúdy Gyula (1878-1933)

 

- modern magyar széppróza egyik legeredetibb forma-, stílus –és témateremtő művelője

- elbeszélőtechnikai újítások egybeesnek sok esetben az eu. próza alakulástörténetével

- realizmus elutasítása (hatás: Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf)

- írói fellépése megelőzte a nyugatosokét, köreihez később sem csatlakozott

- nem konzervatív, de nem avantgárd

- 86 regény, 2000+ elbeszélés, több tucat színmű, 2000 publicisztikai mű

- publ. műfajai: riport, cikk, társa à történetalakításra, elbeszélői helyzet megformálására hatott

- hatás: Jókai elbeszélésmódja, Mikszáth anekdotikus történetalakítása, lazább szerk., figurák

                Dickens, Maupassant, Puskin, Turgenyev

- 1910-es évek: sajátos elbeszélésmód kialakítása, kponti probléma: emlékezés + elbeszéléstechnikai következményei

- Szinbád ifjúsága (novelláskötet, 1911)

- Szinbád utazásai 1912

- Szinbád: A feltámadás 1916

- Szinbád megkísértése 1925

- Purgatórium (kisregény, 1933)

- A vörös postakocsi (regény, 1913): korszerű emlékezet-felfogás és időkezelés

- Napraforgó (regény, 1918)

- A hét bagoly (regény, 1922)

- Boldogult úrfikoromban (1930)

- szecesszió, impresszionizmus, szürrealizmus

- Duna mentén (novella, 1911): utazástoposz, tudatban zajló folyamatok nyelvi megragadására kísérlet