Márai Sándor (1900-1989)

2013.02.02 10:03

 

 

Helye a kánonban

- vidéki magyar polgári művelődés és magatartásforma világát európai horizontúvá tágítja

- modern világtapasztalat: személyiség válsága

- világ egészelvű értelmezése, kponti értékek megléte

- Kosztolányi örökségét ő adta tovább a Nyugathoz kapcs. fiatalabb nemzedéknek

 

Nyugatos hagyományok, újklasszicizmus

- első megjelenő szépprózai vállalkozásai: 1919 (expr., Kafka hatása)

- 20-as évektől: regények

- 30-as évektől: újklasszikus epika kialakítása

 


 

Irodalmi, szellemi hatások

- Thomas Mann, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Nietzsche (embernek igazolnia kell saját létezését, és ez egyedül a művész alkotó tevékenységével lehetséges), Oswald Spengler (A Nyugat alkonya, 1918-22 – nyugati kultúra összeomlása), José Ortega y Gasset (A tömegek lázadása 1929-30 – modern kor embere kiesett a művészetekből)

- kultúra és polgárság hanyatlásának tapasztalata: sztoikus magatartás (Kosztolányi)

 

Az önéletrajziság módozatai

- 1934-35: Egy polgár vallomásai (önéletrajzi mű)

- 1940: Szindbád hazamegy (Krúdy)

- 1942: A gyertyák csonkig égnek (lélektani jelleg, korrajz – milyen idegennek lenni egy közösségben)

- 1947-48: Sértődöttek (modern polgári korrajzregény)

- 1948: elhagyja az országot és többé nem tér vissza

 

Művészete a második emigráció idején

- világ, világkép összeomlása: 1952 Béke Ithakában

                                                            1957 San Gennaro vére

                                                            1970 Ítélet Canudosban

                                                            1975 Az erősítő

- 1972: Föld, föld! (esszéisztikus visszaemlékezés, 45-49-es időszak visszaidézése)

- 1989: Garrenek műve (regényciklus 34-48, A zendülők, Féltékenyek, Sértődöttek, Jelvény és jelentés, Sereghajtók) – kultúrateremtő polgár, polgári értékrend válsága, hontalanság, nyelvhez való tartozás megszakíthatatlansága)

- irodalom fordíthatatlan, művelőjének anyanyelvi közösségében kell élnie

- a nyelv elsődleges a gondolathoz képest

 

Vers, dráma

- 1942: A kassai polgárok (színmű)

- 1950: Halotti beszéd (vers)