Márai Sándor (1900-1989) – Halotti beszéd

2013.01.20 11:28

 

Megszakadt hagyomány, elvesző önazonosság

- 1952

- emigráns létből következő hazátlanság –és kivetettségérzés költői vallomása

- címe, kezdő és záró két sora: ed. Halotti beszédhez utalja a szöveget + Kosztolányi

- kivándorlók: megszakítottság, pusztulásra ítéltség

- nemzeti hovatartozás meghatározó feltétele: nyelv, kultúra, területhez tartozás, otthonlét

à idegen környezetbe kerülés = haza, otthonosság elvesztése

- idő múlása: emlékek, közös kultúra, nyelv elvesztése = önazonosság elvesztése

 

Szövegköztiség

- érzelem és értelem érveinek szembeállítása (Szózatból idézve, de: csak utalásosan, sor eleji ismétléssel, vagy egy versmondat töredékes beemelésével)

- Kosztolányi szavai: pillangó, gyöngy, szív

- Arany, Ady, Krúdy, Babits + Rippl-Rónai József megidézése

 

Okadó magyarázat és belátás

- kiszolgáltatottság (kis országok és nagyhatalmak)

- térségi sorsközösség

- háború utáni hazai kommunista diktatúra polgárellenes szemlélete

- végső következtetés: kényszerű tudomásulvétel