Mészöly Miklós (1921-2001)

2013.02.02 10:05

 

Helye a kánonban

- Pilinszky, Nemes Nagy, Ottlik nemzedéktársa: későmodern világtapasztalat

- meg nem alkuvó, emberi méltóságát fel nem adó közép-eu értelmiségi sorsmodellje

- próza: megszólalás személyességének kerülése

- líra: megismerés és elbeszélhetőség kérdésköre

- mozaikos szerkesztésmód, befejezetlenség, nyitottság

 

Kisprózájának alakulástörténete

- 1943: Bridzs és nyúl (első novella, pécsi Sorsunk c. folyóirat, Molnár Miklós név alatt)

- korai elbeszélései: családtörténet, kisvárosi lét, második világháború, ötvenes évek

- 1948: Vadvizek (új prózaalkotás felé induló folyamat)

- 1957: Sötét jelek (új prózaalkotás felé induló folyamat)

- 1967: Jelentés öt egérről (1957-64 rövidpróza-termése + válogatás a Sötét jelekből, irtás és üldöztetés jelképe egy egércsalád kiirtásán keresztül)

- innentől kezdve: új kötetekbe válogat a régiekből

- 1975: Mészöly-gyűjtemény

- 70-es, 80-as évek: hagyományteremtő műfajmegjelölés (térkép, albumkép, terepismertetés, riport, képsor)

- novellák: kisszerkezetekben mozaikos építkezés, más-más idők és terek párhuzamossága + folyamatos reflektálás az alkotásmód kérdéseire (Térkép Aliscáról, Anno, Szárnyas lovak)

- 1985: Merre a csillag jár

- 1987: Sutting ezredes tündöklése

- 1989: Volt egyszer egy Közép-Európa

- 1991: Az én Pannóniám (állandó elveszettség, térségi témák)

- 1991: Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról (tér történetisége/időbelisége, képzettársításos történetláncolat)

 

Regényei

- 1956: Magasiskola

- kisregény terjedelmű elbeszélés, kül. a novellától az epizodikus bővítés miatt

- solymásztelep élete, 50-es évek első fele, háborút még nem heverte ki, de forradalom lehetősége

- világ: tökéletesen ellenőrzött, zárt modell

- modern parabola: szélesebb jelentéskörű filozófiai-bölcseleti hagyomány alapján

- 1966: Az atléta halála

- egy sportoló, Őze Bálint története

- teljesség vágyának és lehetetlenségének példázata

- egzisztencialista jellegű közérzetrajz, regény a regényben forma

- két emlékező tudat működtetése egyszerre (Hildi, Bálint)

- 1968: Saulus (keresztényüldözőből a hit apostolává lett Pál megtérésének előzményei)

- 1976: Film

- felvevőkamera tárgyilagosságával egy idős házaspár hazafelé vezető útja

- kponti szerep: megismerés, megértés kérdései

- 1984: Megbocsátás (kisregény)

- 1995: Családáradás

- 1995: Hamisregény (13 novella + 1 regényrészlet)

- hatás: kafka, Camus, Woolf, Broch

- metaforikus elbeszélés irányába való eltérés à terjedelem jelentős csökkenése

 

Meséi

- 50-es években: mesekiadványok, bábjátékok

- 1960: Fekete gólya (ifjúsági regény)

- 1965: Elvarázsolt tűzoltózenekar

- 1976: Pipiske és a fűszál

- 1977: Kerti hangverseny

 

Drámák, esszék

- 1963: Az ablakmosó (Jelenkor c. folyóiratban) à politikai botrány

- 1979: Bunker (drámák)

- 1994: Lassan minden (drámák)

- esszék (1962-től): lét, idő, történetiség bölcseleti kérdései, alkotásmódról való gondolkodás

- esszékötetei: A tágasság iskolája, Érintések, A pilla magánya, A negyedik út, Otthon és világ