Miguel Cervantes Saavedra (1547-1616)

2012.11.01 09:38

 

 

1.       Élete

- szül.: 1547, költő, író, drámaíró

- 22 éves: Itália

- 1570: spanyol hadsereg, lepantói csata, bal karja lebénul

- 1575: visszaindul Spanyolországba, kalóztámadás à Algéria: rabszolga

- 1580: váltságdíj, Madrid à Sevilla (adóbehajtó)

- 1597 és 1602: pontatlan elszámolások miatt börtönbeà Don Quijote első része

- 1608: Madrid à meghal: 1616 elismert íróként

 

2.       Don Quijote

- 1. 1605, 2. 1615

- első modern európai regény

- regény:    - antikvitásban nem irodalmi műfaj

- kkor: XII. sz. Fr.o. roman: olyan irodalmi művek, melyek nem a tudósok által használt latin, hanem a beszélt köznyelven íródtak

- később: hosszabb terjedelmű, fordulatos eseményeket, kalandokat versben vagy prózában elbeszélő, kitalált történetek

                      - XIII. sz. lovagregény (lovagi eposzok átírása) Arthur király, Nagy Károly

                      - XVI. sz. Sp. lovagregény utolsó virágzása

- pikareszk:     - (sp. pícaro ’csavargó’): XVI. sz. Sp. Kalandok sorából álló, epizódokból építkező, laza szerkezetű regénytípus.

                            - epizódokat főhős személye tartja össze

                            - főhős kalandjai gyakran komikus, burleszkszerű végjelenetbe torkollnak

                            - kkorban, sem reneszánszban nem nagyra becsült

- Don Quijote: lovagregény paródiája, kiüresedettnek tapasztalt hagyomány ellenében

- poétikai megújítás kísérlete: nem kötődik a reneszánsz antik mintájához

- manierizmus: (olasz maniera ’mód, modor’) reneszánsz kései szakasza, reneszánsz hanyatlása, harmónia megbomlása. Szerkezet: mozgalmas, mesterkélten bonyolult, arányosság megbontása, nagy méretek eluralkodása, virtuóz formakultusz. XVI. sz. végétől: manierizmus à barokk