Német felvilágosodás

2012.12.04 19:07

 

Sturm und Drang

- alapító: Herder, kpont: Strasbourg, 1770-1775/80

- fiatal lázadó polgárság: fiatal értelmiségi csoport

- ember képes mindenre, a világ jobbítható

- Diderot zsenielméletének továbbvitele à világnézetté teljesíti

- szenvedélyes és ösztönös élet teljessége

- alkotásban: ihletettség és intuíció (nem szabálykövetés!)

- eszménykép: Prométheusz (=független szellemi erő, ember képes istenné válni, teremteni)

- képviselői: Goethe és Schiller

 

Herder

- később egész romantikát meghatározza

- irodalom esztétikai vonatkozásainak történelmi, történeti megvilágítása

- nemzet: önálló személy (gyerekkor, fiatalkor, stb, aggkor, halál)

- kultúrpesszimizmus: civilizáció az ember romlottságához vezet (Rousseau) à civilizált ember nem tud teljes életet élni à költészetet sem képes létrehozni

- kivétel: zsenik

 

Kant

- újkori filozófia fordulata

- szintézist próbál teremteni: racionalizmus és empirizmus

- megismerés: velünk született ész + tapasztalat à szubjektív

- megismert világ = számunkra való világ (für uns)

- megismerendő világ = magában való világ (an sich)

à ez a kettő nem ugyanaz!

 

Hegel

- Enciklopédia c. műve: tanainak összefoglalása

- hatás: Herakleitosz dialektikus gondolkodásmód

- egész világ: ellentétes erők folyamatos mozgása irányítja

- ember: történeti lény

- társadalom: történelmi összefüggések

- világtörténet: világszellem irányítja (világész) à néha megtestesül történelmi személyekben (amikor szükség van vezetőkre)

 


 

Goethe (1749-1832)

 

1.       Élete

- szül.: 1749, Frankfurt, jómódú polgárcsalád

- jogi egyetem: Lipcse, Strasbourg (ismeretség Herderrel) à doktorátus

- 1771-72: jogggyakorlat Frankfurt, Wetzlar à szerelem Lotte iránt

- 1775: Weimar à nagyhercegség pénzügyi vezetője, majd minisztere

- 1786: Itália, klasszicizmus iránya

- 1788: Weimar, kulturális intézmények alapítása

- Christiane Vulpius: élettársi kapcsolat à feleség à egy gyermek

- 1794: barátság Schillerrel à 1799-től együttműködésük megteremtette a német irodalom nagy klasszikus korát

- 1832: megbetegszik, meghal

 

2.       Pályaképe

- művei: Prometheus (1773), Wilhelm Meister tanulóévei (1796), Wilhelm Meister vándorévei (1821), Ős-Faust (1772-1775), Faust I. rész (1808), Faust II. rész (1832), Nyugat-keleti Diván (1819)

- első modern német regény: Werther szerelme és halála 1774 (hatás: Kármán József)

- Vándor éji dala (műfaj: Lied – dal)

 

3.       Faust

- Heine: ironikus felfogású balett 1848

- Nietzsche és Kierkegaard filozófiájára

- Dosztojevszkij: Karamazov testvérek 1890

- Bulgakov: Mester és Margarita 1940

- Thomas Mann: Doktor Faustus 1947