Németh László (1901-1975)

2013.02.02 10:04

 

Helye a kánonban

- 1927-től: Napkelet c. folyóirat

- 1929: Nyugat vezérkritikusa, Babits barátsága

- 1932: Szakít Babitscsal és a Nyugattal

- háborús évek: Kelet Népe, Híd, Magyar Csillag c. folyóiratok

- irodalomtörténész, társadalomtudós, dráma –és regényíró

- ízlés, eszmény, szándék: eu. hagyományba

- magyar regény megújítója: elemző, lélektani

- realizmus klasszikus hagyománya + modern tudatregény esztétikája

 


 

A tanulmány –és esszéíró

- 20-as, 30-as évek: távol marad a népies-urbánus csoportoktól, Nyugat kritikusa

- műértelmezések, műkritikák

- irodalom társadalmi szerepe, erkölcsnevelő és nemzettudat-formáló hatása

- 1932: Tanú, egyszemélyes folyóirat

- 1933: Ortega és Pirandello (tanulmánykötet)

- 1934: Válasz (Fülep Lajos, Gulyás Pál)

- esszéíró munkáság: átfogó társadalomelemzés

- kapitalista és szocialista elvek elvetése

- „harmadik utas” fejlődés: magyar társadalom megújításának lehetősége

- „minőség elve”: szellemi és erkölcsi kiemelkedés

- jövő Mo. metaforái: kert, sziget

- minőség és közösség modellértékű hagyományai: Berzsenyi, Kölcsey, Széchenyi, Kemény zsigmond

- 1939: Kisebbségben (nemzeti azonosság és asszimiláció kérdései)

 

Regényei

- 1925: Horváthné meghal (Nyugat novellapályázata, megnyeri)

- befejezetlen regényciklus: Utolsó kísérlet (Kocsik szeptemberben 37, Alvárosi búcsú 39, Szerdai fogadónap 40, A másik mester 41)

- Gyász 35, Iszony 47, Égető Eszter 48, Irgalom 65: női főszereplők, gr. mitológiai archetípusok

- tudatregények kpontjában: emberi tudat és érzelemvilág részletesen elemző leírása

- alapkonfliktus: hősei alkatának és szerepének ellentmondása

 

Drámái

- műfaja: eszmekifejtő drámatípus

- 1934: Papucshős

- 1940-45: Mathiász-panzió

- 1938: Villámfénynél

- 1939: VII. Gergely

- 1946: Széchenyi

- 1953: Galilei

- 1961: A két Bolyai