Népszerű világi költészet a XVII-XVIII. században

2012.11.01 09:44

 

- magyar világi költészet egy sajátos ága: névtelen szerzőségű énekversek

- kuruc mozgalmak, Thököly-felkelés, Rákóczi-szabadságharc, bujdosás

- katonadalok, udvarló énekek, csúfolódók, feddő énekek

- alacsonyabb műveltségű közönség igényeit szolgálták

- kéziratos daloskönyvekben terjedtek / szájhagyományozással örökítődtek

- pl. Őszi harmat után, Rákóczi-nóta