Petrarca

2012.10.17 22:57

 

Francesco Petrarca (1204-1374)

 

1.      Élete

- 1204: Arezzo, fehér guelf családból

- humanista tudós, itáliai reneszánsz első jelentős költője

- ed. neve: Petracco, apját pártharcok miatt száműzték Firenzéből

- 1327: avignoni Szent Klára-templom, Laura à eszményi szerelem élete végéig

- szenvedélyes utazó

- 1341: Róma, poeta laureatus (koszorús költő)

- 1350: Boccaccioval találkozik Firenzében

- 1374: meghal Padova mellett Arquában

 

2.      Daloskönyv

- Canzoniere

- szonettek, dalok, balladák olasz nyelven

- trubadúrlíra és dolce stil nuovo

- megszólított: Laura

- konvencionális jegyek: életre szóló szerelem, szeretett nő eszményítése, távolságtartás

- de: szerelem evilági élmény, nő iránti vonzalom eszményített, de földi asszonyhoz szól

(- Dante szerelme: tapasztalaton túli felé igyekvés, Isten szeretete)

- Ti szerencsés füvek, boldog virágok…

- Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad…

- szonett: 14 soros, szigorúan kötött versforma. A XIII. században keletkezett, és a XIV-XV. századra Európa-szerte divatossá vált. Petrarcai változata: két négysoros (kvartina) és két háromsoros (tercina) strófa, verssorok 11 szótagosak, rím: abba abba cdc cdc. A petrarcai szonett záró strófája a megelőző versszakokkal gyakran ellentétes, önálló tartalmi-gondolati egységet alkot. A szonetteket gyakran olyan ciklusokba szerkesztették, amelyek nemcsak tartalmilag kapcsolódtak egymáshoz, hanem az azonos rímképletű versek rímei is egybecsengtek à szonettkoszorú (15 szonettból áll, 15. mesterszonett, az előző 14 első sorai adják. pl. József Attila A Kozmosz éneke)

- hatás: Janus Pannonius Búcsú Váradtól, Kisfaludy Sándor Himfy szerelmei, Balassi Bálint