Radnóti Miklós (1909-1944)

2013.01.20 11:25

 

1.       Élete

- szül. 1909, Budapest, ed. neve Glatter, Radnóti apai szülőhely alapján

- születése édesanyja és ikertestvére életébe került

- 1935: <3 Gyarmati Fanni

- 1940: munkaszolgálat

- 1941: megkeresztelkedett

- 1943: újabb munkaszolgálat

- 1944: utolsó munkaszolgálat à Bor melletti Lager Heidenau

- 1944. szept. 17: menekülő fasiszták erőltetett menete à nov. 9. Győr mellett agyonlőtték

- 1946-ban: előkerül a „bori notesz” utolsó verseivel

 

2.       Pályaképe

Korai költészete

- első versei: Kortárs c. folyóiratban és a Jóság c. antológiában (20-as évek fiatal költőnemzedéke által szerkesztett)

- 1930: Pogány köszöntő (első verseskötet)

- 1931: Újmódi pásztorok éneke

- 1933: Lábadozó szél

- újklasszicista verseszmény és avantgárd hatás

- antikizáló idill, bukolikus motívumvilág, erotika, szerepjáték, ódai és elégikus jelleg

- expresszionisztikus versnyelv, kötetlen ritmus, rímtelenség

- fel-feltűnnek későbbi költészetében jellemző keresztény motívumok is

- bukolikájával rokon: Illyés Gyula realisztikus parasztképe, Szabó Lőrinc dunántúli idilljei

- nyelvhasználata rokon: Kassák Lajos

- költészet társadalmi szerepe

- Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagja (egyetemi hallgatók, baloldali elkötelezettség, falukutatás, előadói estek)

 

Létfenyegetettség és költői magatartás

- 30-as évek közepe: megismerkedik a primitív művészet avantgárd kultuszával (Kassák)

- afrikai népköltészet tanulmányozása francia fordításban

- 1935: Újhold c. kötet

- új téma: elkomorult történelmi horizont érzékelése, fenyegetettség tudata és lehetséges magatartásformák keresése (Mint a bika, Kortárd útlevelére)

- 1936: Járkálj csak, halálraítélt! (a Nyugat gondozásában) – kötött formák, klasszikus műfajok (elégia, himnusz, dal), rímes, jambikus képletek és keresztény motívumok à erőteljes elmozdulás az újklasszicista poétika felé

- halálközelség, sorsvállalás motívuma

 

Újklasszicista poétika, eklogák

- 1938: Meredek út

- 1946: Tajtékos ég (posztomusz kötet) – pl. Tétova óda, nem tudhatom…, Sem emlék, sem varázslat, Levél a hitveshez, A la recherche…, Erőltetett menet, Razglednicák

- újklasszicizmusa kiteljesedik: formafegyelem, arányosság, antik hagyományok átsajátítása

- vergiliusi ekloga műfajimitációk (Meredek útban először)

- 1938: Első ecloga (Vergilius IX. eclogájának fordítása után)

- Tajtékos égben: Száll a tavasz… (előhang) + hét további ecloga

- utolsó ekloga: 1944

- Hatodik ecloga szövege bizonytalan: Töredék (Oly korban éltem én…)? Elkallódott?

- Radnótinak az ekloga: latin szövegekre való rájátszás inkább, mint új szöveg megalkotása

- hatás: Babits – Jónás könyve (teremtés az átírásnak alárendeltje)

- néhány kései vers: Kosztolányi, József Attila hatás pl. Ritkás erdő alatt

 

A műfordító

- Apollinaire verseiből válogatott fordítás, Vas Istvánnal közösen (1940)

- 1942: La Fontaine állatmeséi

- 1941: Orpheus nyomában, válogatott versfordítások

- prózai írások: Ikrek hava (Napló a gyermekkorról) és Napló (1940)

 

3.       Versei

- Mint a bika 1933

- Járkálj csak, halálraítélt! 1936

- Eclogák

- Tétova óda 1943

- Álomi táj 1943

- Gyökér (Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben, 1944. aug. 8.)

- Á la recherche (utalás: Proust Az eltűnt idő nyomában) Lager Heidenau, 1944

- Erőltetett menet (Bor, 1944)

- Razglednicák 1944