Realizmus a XIX. századi francia regényben

2012.12.22 00:48

 

Honoré de Balzac (1799-1850) – Goriot apó

 

- művei: A szamárbőr 1831

                   Az ismeretlen remekmű 1831

                   Goriot apó 1834, 1835

                   Eugénie Grandet 1833

                   Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága 1843-1847

                   Betti néni 1846

 

- Emberi színjáték: életmű legnagyobb részének regényciklussá rendezése, 40 kötet (100 mű)

- intertextualitás sajátos formája: szereplők több műben visszatérnek egy átfogóbb történelmi folyamat fikciójának részeseiként (pl. Goriot apó 35 figurája más regényekben is)

 

- Goriot apó: kalandregény, karrierregény, bűnügyi történet, történelmi regény

- regény világa valószerű, pontos tér –és időjelölés à „igaz történet” erősítése

- karrierregény: a regényhős társadalmi érvényesülésének lehetőségeit tematizálja, de a fejlődésregénnyel ellentétben a karrier a hős személyiségének torzulását, erkölcsi értékvesztését eredményezi. Gyakran lélektani irányultsággal együtt van jelen à lélektani/analitikus regény: hősök tudatvilágának bonyodalmait állítja előtérbe, szereplők lélekállapotára fordítja elemző figyelmét.

- erőteljes elbeszélői jelenlét, mindentudó (omnipotens) elbeszélő, történések szigorú oksági rendbe állítása (àvalószerűség)


 

Gustave Flaubert (1821-1880) - Bovaryné

 

- művei: Bovaryné 1856 – első publikálás, 1857 – egészben megjelenik

                   Szalambó 1862

                   Érzelmek iskolája 1869

                   Szent Antal megkísértése 1874

 

- Bovaryné: Charles Bovary és Emma Rousault élete és házassága

- realista, de eltávolodik: körkörösek ismétlődő epizódok, kitörésképzelen helyzet, ami mindig ugyanúgy végződik

- komikum: Bovary nevetséges figura „ridiculus sum” (nevetséges vagyok) à önbeteljesítő jóslat

- Bovary (lat. bos, bovis ’ökör’) beszélő név

- Bovaryné: 3 személyre is utalhat à anyja, első felesége, második felesége (Emma)

                         párhuzam Don Quijotével, élete irodalmi olvasmányélményeinek utánzása

                         tragikomikum: túlzott utánzás hirtelen átcsap valóságos szenvedélybe, szabadulásvágyba, szerelemvágyba és végül pusztulásba à romantika és valóság ütköztetése

- nem követi a realista hagyomány folyamatos idővezetését és történetmondását (új) à idő, történet, figurák széttöredezettsége

- metaforikus elbeszélésmód: ablak, narancsvirágos menyasszonyi csokor