Történelmi, szellemi, művészeti környezet

2012.12.04 19:08

 

- történelmi háttér: Magyarország a Habsburg Birodalom része, elmaradott

- a felvilágosodás eszméi: közép –és főnemesség tagjai között à elvilágiasodás

 

- irányzatai: felvilágosult abszolutizmus (Mária Terézia)

- felvilágosult rendi mozgalom kialakulása

- testőrírók: 1770-es évek, Mária Terézia magyar testőrségéből kerültek ki, céljuk a magyar nyelv és irodalom ügye

- II. József nyelvrendelete à nemesi reformerek és nem nemesi származású értelmiségiek

- II. Lipót és I. Ferenc: felvilágosulatlan abszolutizmus à fejlődés megáll

 

- irodalmi élet kialakulása: XVIII. sz. második fele

- írói társaságok, irodalmi szalon, önképzőkörök

- első hírlapok és folyóiratok (Magyar Hírmondó, Magyar Muesum, Orpheus, Mindenes Gyűjtemény, Uránia)

 

- stílusirányzatok: rokokó, klasszicizmus, szentimentalizmus, népiesség, korai romantika