További fontos alkotók

2013.02.02 09:55

 

Dsida Jenő (1907-1938)

- Erdélyi Helikon csoportjához tartozik

- korai költészete: századvég és nyugatos líra hatása

- később: avantgárd (expr., szabadvers)

- 1928: Leselkedő magány – háború utáni fiatal nemzedék szorongása

- 1933: Nagycsütörtök – vallásos világszemlélet (katolikus) megerősödése

- 30-as évek: klasszicizálódás, bukolikus idill megjelenése

- 1938: Angyalok citeráján (posztomusz kötet)

 

 

Vas István (1910-1991)

- költészete az avantgárdtól indul

- Kassák Dokumentum c. folyóiratában dolgozik

- első versei: Munka c. folyóiratban

- 1933-tól publikál a Nyugatban, majd a Válaszban

- személyiség egységének megőrzésére törekszik

- racionális indíttatású, konkrét líra, tapasztalati ihletettségű

- rapszódiai vagy ódai hangja kétkedő, érzelmek reflexív kifejezését megőrzi

- 1932: Őszi rombolás (első kötete) – romantikus elvágyódás, klasszicista, racionalizmusra épülő magatartás kettősége

- 30-as évek végétől: tudat belső vitája és az elégikusan emlékező hangnem az uralkodó

- téma gyakran: idő

- 1970: Mit akar az ember? (összegyűjtött versei)

- 1972: A kimondhatatlan (válogatott versei)

- 1985: Mégis (válogatott versei)

műfordító: Villon, Goethe, Whitman, Apollinaire, Eliot

 

 

Juhász Ferenc (1928-)

- indul: újnépiesség korszerűsödő változatától à különböző utak

- első verseskötetei: Petőfi zsánerromantikája, újnépies modernség mintájára

- 50-es évek: népuies hagyományok korszerűbb változata

- 1955: Szarvas-ének (Bartók Cantata profanájának ihletésére) későbbi cím: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából

- 60-as évek: vallomáslírástól eltávolodás

- 1963: Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb – modern nagyváros esti fényeiből teremtett víziószerű látvány

- 1965: Harc a fehér báránnyal (verseskötet)

- 1969: A Szent Tűzözön regéi

- 1971: A halottak királya

- 1973: A megváltó aranykard

- 1985: Halott feketerigó (eposz, összefoglaló jelleg)

- 1988: Fekete Saskirály

- 1993: Krisztus levele a keresztről – 56-os forradalom tapasztalatai

 

 

Szilágyi Domonkos (1938-1976)

- első „Forrás-nemzedék” legkiemelkedőbb költője

- költészete az avantgárdból indul

- első versei 1956-ban jelennek meg a kolozsvári Utunk c. hetilapban

- első kötete: bukaresti Irodalmi Könyvkiadó romániai magyar elsőkönyves költőket, írókat bemutató Forrás-sorozatban

- kisebbségi lét à kételkedés, szorongás

- példaképe: Bartók Béla

- avantgárd, újnépiesség

- 1969: Búcsú a trópusoktól

- 1971: Fagyöngy

- 1972: Sajtóértekezlet

- 1974: Felezőidő

- 1978: Tengerparti lakodalom