Vörösmarty Mihály

2012.12.04 19:16

 

Vörösmarty Mihály (1800-1855)

 

1.       Élete

- szül.: 1800, Pusztanyék (Fejér megye), elszegényedett köznemesi család

- Pest: jog

- munka (apja halála után): Perczel fiúkat tanítja, beleszeret nővérükbe, Etelkába

- 1825: Zalán futása à siker à Buda „független emberként és íróként” művei jövedelméből éljen meg

- 1843:<3 Csajághy Laura

- 1848: forradalom lelkileg és fizikailag is megtörte à bujdosás

- kegyelmet kap: Baracska (Fejér megye), Nyék gazdálkodás

- 1855 ősz: betegsége miatt Pestre költözött, novemberben meghal

 

2.       Pályaképe

- helye a kánonban: romantika irodalmának egyik meghatározó alakja

- világ rendezettsége, dolgok végső értelme: kétely

- ember –és történelemfelfogás: céltalanság, otthontalanság à tragikum, irónia

 

- Zalán futása: első osztatlan, országos siker 1825, romantikus eposz, herderi szemlélet

- Babits panasza 1911: „lényegében olvashatatlan”

- téma: honfoglalás eseménysora Anonymus nyomán mondaszerűen

- Zrínyi, prédikátorírók hatása: mitizált és dicsőséges nemzeti múlt ßà romló jelen

- történelmi változások: emberi közösség szellemi-erkölcsi változásai miatt

- epikus és drámai költemények: boldogság keresésének kérdését felvető tündértörténetek

- pl. Tündérvölgy (1825), Délsziget (1826), Csongor és Tünde (1830), A rom (1830),

 

- korai költészete: epigrammák, episztolák, állatmesék, allegóriák, pásztorelégiák

- klasszicizmus már nem olyan nagy hatással

- mitologizálás (személyes élmény tárgyiasítása)

- pl. Helvilához (1822-23), Szép Ilonka (1833), Földi menny (1825)

- álom és halál azonosítása gyakori

- az irodalomszervező: Tudományos Gyűjtemény melléklete, a Koszorú szerkesztése

- 1830-tól Magyar Tudományos Akadémia tagja, nyelvtaníró, szótárszerkesztő

- első jelentős költő: honoráriumból, irodalmi tevékenységből él

- romantikus triász: Bajza József (költő, kritikus) + Toldy Ferenc (irodalomtörténész)

- 1837: Athenaeum folyóirat megalapítása

- 1836: Kisfaludy Társaság megalapítása

- Nemzeti Kör (később Ellenzéki kör) alelnöke

 

- lírája a 30-40-es években: nemzet elsőszámú költőjének számít

- igyekszik megfelelni: nemzeti modernizációs kísérlet korkövetelményeinek

- egyetemes lét –és történelemfilozófiai látószög

- epigrammák: Magyarország címere (1832), A Guttenberg-albumba (1839)

- szerelmi költészet: Csajághy Laura ihletése, Ábránd (1843), A merengőhöz (1843)

- közösségi ódák: Szózat (1836), Liszt Ferenchez (1840), Az emberek (1846)

- egyéb: Késő vágy (1839), Fóti dal (1842), Keserű pohár (1843), Gondolatok a könyvtárban (1844), Országháza (1846),

 

- a világosi fegyverletétel után: kevés vers, de folytonosság

- Emlékkönyvbe, Átok

- A vén cigány (1854), Előszó (1854-55?), Fogytán van a napod (1855)