Weöres Sándor (1913-1989)

2013.01.20 11:26

 

Helye a kánonban

- 1930-as évek második felétől eltér a két vh. között kibontakozó lírai életművek alakulásrendjéből

- lírai személytelenség: próteuszi (alakváltó) költészet à megjelenő beszédformák sokféleségét, lírai nézőpontok változtathatóságát jelöli

- személyiséghatárok elmozdítása nem jár együtt a személyiség megbomlásával

- én és a világ vágyott egységének újrateremtése a műalkotásban: orpheuszi költészet

 

Indulása

- már középiskolás korában versekkel

- első kötetei: nyugatosok (Babits, Füst Milán) hatása, de fokozatos eltávolodás jelei

- vers: egyfajta általános kifejezés, költői kifejezés új nyelvét és szerkezeti formáit keresi

- hatás: Fülep Lajos (művészet és bölcselet termékeny kapcsolata), Várkonyi Nándor (mítosz mint egységes világmagyarázat + első mítoszverseinek megszületése, Gilgames 1937, Istar pokoljárása 1938)

 

Az érett pályaszakasz

- 1944: Medúza

- a hagyományos alanyi költészettel és az egyéniségközpontú személyiségfelfogással szemben

- versek: Háromrészes ének, Dalok Na Conxy Pan-ból, Rongyszőnyeg-ciklus első darabjai

- megismerkedik Hamvas Bélával – filozófus, az „ősi létegység” újrafelépíthetősége à költészetben megvalósítható teljességeszmény irányába mozdítja (taoizmus, buddhizmus hatása)

- 1945: A teljesség felé (prózában írt életbölcsesség-gyűjtemény), szerepjátszó kedv, ellentétekből épülő harmóniára törekvés, aforizmaszerűen tömör beszédmód

- 1946: Elysium

- 1947: A fogak tornáca

- huszadik századi bölcseleti líra fontos fejleményei közé sorolhatóak

- hangsúlyos: ritmuselemek, motívumszövés térbeli elrendezése

- nyelvlogikai játék, automatikus írásból kiinduló versépítkezés

- nézőpontok változtathatósága, személytelenség (Magyar etűdök)

- zenei formák fontosak

- 1956: A hallgatás tornya (válogatott versek)

- 1964: Tűzkút

- 1968: Merülő Saturnus

- megújuló kísérletező kedv: permutációs és kombinatorikus elv

- ismétlődésen alapuló kompozíciók

- 1970: Egybegyűjtött versek (érett pályaszakasz összegzése)

 

Psyché (1972)

- Lónyai Erzsébet Mária, harmadik nevén Psyché (soha nem létezett költőnő) személyiségét, világát és szövegeit alkotja meg páratlan nyelvi leleménnyel

- 1-3. rész: P. versei és az azokhoz írt kommentárjai

- többi rész: fiktív önéletrajz és levelezése (élettörténete kibontakozik)

- 3. rész: XIX. sz.-i tényleges élt költő, Ungvárnémeti Tóth László versei és Nárcis c. tragédiájának rövidített változata

- záró rész: fiktív életrajzi és filológiai adalékokkaal kiegészített utószó

- egyedülálló kompozíció: XVIII-XIX. sz. nyelvének, költői formáinak, műfajainak és életmódjának újraalkotása (rekonstrukció) egy elképzelt, valóságban nem létezett változatban

- lemond az újítás kényszeréről à ezzel eredeti alkotást hoz létre (posztmodern líra alkotásmódjával is rokonítható)

 

Költészete a 70-es, 80-as években

- újabb és újabb művek publikálása

- kései versei: nagyfokú egyszerűsödés

- korábban alkalmazott zenei formák szerepe: suite, canzone, fughetta, bagatell, szimfónia, stb.

- märklingszerűség: versek szétszedhetőségére és újbóli összerakhatóságára irányuló alkotásmód

- összeolvasztások és egybevonások: nagy részük zenei kompozíciók címén (Tizenegy szimfónia)

- újdonság: személyes jelleg erősödése, az öregedéssel és az elmúlással való szembenézés


 

Drámák, gyermekversek, műfordítások

- 1941: A holdbeli csónakos

- gyermekverseit Kodály Zoltán is támogatta (megrendelések)

- hangnem, forma, képteremtés, ritmus változatossága (1955 Bóbita)

- 1976: Egybegyűjtött műfordítások – ókortól a kortárs irodalomig

 

Versei

- A teljesség felé (1945): Az ős tudás, Tíz lépcső, Szembe-fordított tükrök, A mozdulatlan utazás, Tér és pont, Az igazságról

- Dalok Naconxypan-ból (Gulácsí festő teremtett álomvilágának neve) 1939-40

- XX. századi freskó 1946

- Négy korál 1952, 1965, 1952, 1967