Cikkek archívuma

Betekintés a posztmodern irodalomba

2013.02.02 10:07
  - def.: az 1970-es évektől jelentkező, látás –és gondolkodásmódjában új korszakot nyitó posztmodern elsősorban a modernségtől való elhatárolódásában határozza meg önmagát. A kifejezés jelentése a modernség utáni állapotra utal. Egészelvű gondolkodás, modern európai személyiségfelfogás,...

A korszak magyar drámája

2013.02.02 10:07
  - legkevésbé jelentős előzmények - 20-as, 30-as évek: romantikus szemléletű nemzeti dráma (Herczeg Ferenc), melodramatikus polgári színmű (Molnár Ferenc), későnaturalista dráma (Móricz), népi játékok (Tamási Áron) - kísérlet: Óriáscsecsemő (Déry, dadaista-abszurd színmű) - Márai, Németh...

Hajnóczy Péter (1942-1981)

2013.02.02 10:06
    - fontosabb művei: A fűtő (1975), Az elkülönítő (szociográfia, 1975), A halál kilovagolt Perzsiából (1979), Jézus menyasszonya (1981) - kezdeti novellái: kísérletező jelleg, filmtechnika - művészete tárgya: saját, felbomló személyisége, önpusztítás folyamata - szövegköztiség, idegen...

Sánta Ferenc (1927-2008)

2013.02.02 10:06
  - Sokan voltunk (1954), Nácik (1961), Halálnak halála, Kicsi madár (elbeszélései) - Az ötödik pecsét (1963), Húsz óra (1964), Az áruló (1966) (regényei) - Móriczcal együtt indul - korai elbeszélések: önéletrajzi ihletésű, emberi értékek, munka becsülete, ösztönös igazságérzet (szegénység...

Mándy Iván (1918-1995)

2013.02.02 10:06
  Novella –és elbeszéléskötetei - Egyérintő 1969 - Mi van Verával? 1970 - Fél hat felé 1974 - Tájak, az én tájaim 1981 - Huzatban 1992   Regényei - Francia kulcs 1984 - A huszonegyedik utca 1948 - A pálya szélén 1963 - Régi idők mozija 1967   Pályaképe - meghatározó: környezet,...

Mészöly Miklós (1921-2001)

2013.02.02 10:05
  Helye a kánonban - Pilinszky, Nemes Nagy, Ottlik nemzedéktársa: későmodern világtapasztalat - meg nem alkuvó, emberi méltóságát fel nem adó közép-eu értelmiségi sorsmodellje - próza: megszólalás személyességének kerülése - líra: megismerés és elbeszélhetőség kérdésköre - mozaikos...

Örkény István (1912-1979)

2013.02.02 10:05
    Helye a kánonban - közép-eu. groteszk csak pályája kései szakaszában jelentkezik - erkölcsi meggyőződés a művekben (kül. kortárs abszurdoktól) - drámaíróként is jelentős, nemzetközileg is elismert alkotó (színpadi nyelv megújulása) - legértékesebb: „egyperces novellák”   Az...

Ottlik Géza (1912-1990)

2013.02.02 10:04
  Helye a kánonban - kis terjedelmű, néhány kötetnyi életmű, egyenetlen, töredékes à „egykönyvű” szerző - újabb magyar próza egyik mértékadó mestere   Pályaképe - pályája 30-as években indul, 48 után kiszorul az irodalmi életből (fordítások) - 1957: Hajnali háztetők (egy kisregény, 16...

Illyés Gyula (1902-1983)

2013.02.02 10:04
  1.       Élete - 1921-26: emigráció, Párizs à Cocteau, Tzara, Breton, Aragon (ismeretség) - 1926-tól: Dokumentum c. folyóirat szerkesztése (Kassák, Déry) - 1928: Nyugat állandó munkatársa - 1939: <3 Kozmutza Flóra - 1941-44: Magyar Csillag szerkesztője -...

Németh László (1901-1975)

2013.02.02 10:04
  Helye a kánonban - 1927-től: Napkelet c. folyóirat - 1929: Nyugat vezérkritikusa, Babits barátsága - 1932: Szakít Babitscsal és a Nyugattal - háborús évek: Kelet Népe, Híd, Magyar Csillag c. folyóiratok - irodalomtörténész, társadalomtudós, dráma –és regényíró - ízlés, eszmény, szándék: eu....
Tételek: 1 - 10 ból 91
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>