Cikkek archívuma

Szabó Lőrinc (1900-1957)

2013.01.20 11:24
  Helye a kánonban - későmodern irodalom egyik legjelentősebb költője József Attila mellett - világkép széttöredezettsége, igazságok sokfélesége, értékek elbizonytalanodása - szubjektum elmagányosodása, önértelmezés kísérleteinek problematikussága - világirodalom: T.S. Eliot, Ezra Pound,...

A korszak magyar költészete

2013.01.20 11:23
  - magyar irodalom vezető műneme: líra - 20-as, 30-as évek: későmodernség (Szabó Lőrinc, József Attila) - esztétizáló, szimbolista irány tovább él - újnépies költészet (Illyés Gyula, József Attila) - újklasszicizmus (fontos érték a hagyomány) - második világháború után: 30-as évek...

A XX. századi magyar irodalom történelmi, szellemi, művészeti környezete

2013.01.20 11:22
  1.     A korszak történelmi csomópontjai Trianon - Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása - történelmi Magyarország felbomlása - gazdasági recesszió   A Horthy-korszak - két világháború közötti időszak - feudális és kapitalista vonások párhuzamosan - korlátozott...

A modern és későmodern dráma

2013.01.20 11:21
  - a modern dráma: a XIX. sz. utolsó harmadában és a XX. sz. elején jelentkezett az irodalomban. A drámai műnem átalakulása már a romantikában megkezdődött. A romantika a művészi megismerés kitüntetett helyére emelte a történetfilozófiai és a létfilozófiai kérdéseket, melyek tartalmai drámai...

A modern és későmodern széppróza

2013.01.20 11:19
    A XIX. századi regény Szempontok A klasszikus modern és a későmodern regény A világot közvetlenül megragadhatónak tartja, a maga teljességében kívánja ábrázolni. A realista regény poétikája szerint például a regény „vándorló...

A későmodernség költészete

2012.12.24 23:46
  A modern líra Szempontok A későmodern líra Lemond az átfogó világértelmezésről, még hisz a világ ésszerű vagy intuitív megismerhetőségében. Fejlődés –és egészelvűség A...

A XX. sz. irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete

2012.12.24 23:45
  1.     A korszak történelmi csomópontjai A boldog békeidők és az első világháború - felszín: boldog békeidők - mélyben: világ hatalmi átrendeződésének jelei à első világháború - ellentétek elmélyítése   Multipoláris világ, diktatúrák és...

Kassák Lajos

2012.12.24 23:44
  1.      Élete - szül.: 1887, Érsekújvár, gyógyszertári laboráns apa, mosónő anya - gimnáziumot abbahagyja, szakmát szerez à munka Győrött - 1904-től: Budapest, vasmunkás, szakszervezeti harcok, munkásegyletek - <3 Simon Jolán - 1909: gyalog Párizsba...

Füst Milán

2012.12.24 23:43
  Füst Milán (1888-1967)   - 1948: Kossuth-díj - 1908: első írása a Nyugatban - Változtatnod nem lehet: első verseskönyve (Osvát Ernőnek ajánlva) à elismerő kritikák - klasszikus modernség ellen induló hadjárat egyik céltáblája à elszigetelődik a Nyugattól is - 1914:...

Az avantgárd irodalma

2012.12.24 23:43
  - ed. kifejezés: fr., felderítő előőrs - mindenfajta hagyománnyal való szakítás - irányzatai: kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus - lezárul: második világháború   Kubizmus - elnevezés: lat. cubus ’kocka’ - kiindulás:...
Tételek: 21 - 30 ból 91
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>