Cikkek archívuma

A Nyugat (1908-1941)

2012.12.22 00:52
  A Nyugat - szimbolikusan: a modernség áttörése a magyar irodalomba - első szám: 1908. január 1. (de már 1907 karácsonykor megjelent) - címlap: Beck Ö. Fülöp – Mikes-plakett (folyóirat emblémája) - főszerkesztő: 1929-ig Ignotus (Veigelsberg Hugó) folyóirat bejelentkező cikkének...

A klasszikus modernség költészete

2012.12.22 00:51
  A modernség gazdasági-társadalmi környezete - modern ipari társadalom: termelés megszervezett formában - tőke és munka világa - ember által alkotott „Második Természet” à szimbolikus megtestesítő: gép, automobil, repülő, elektronikus gépek - polgári társadalom, modellje az USA...

A modern dráma kialakulása

2012.12.22 00:50
  Változó világ, változó értékrend - egységes világkép felbomlása - kpontban értékek ütköztetése à dráma érzékenyen reagál - értékek, erkölcsi normák a klasszikus drámában magától értetődőek, közösség minden tagja azonos módon ítélte meg   Társadalmi szerepek -...

Az orosz epika a XIX. század második felében

2012.12.22 00:49
  Nyikolaj Vasziljevics Gogol (1808-1852) – A köpönyeg   - művei: Az őrült naplója 1835 - elbeszélés                    Az orr 1836 -...

Az előmodernség magyar epikája

2012.12.22 00:49
  Mikszáth Kálmán (1847-1910)   1.       Élete - szül.: 1847, Nógrád megye, Szklabonya, iparos gazdálkodó családban - 1869: győri jogakadémia, pesti jogi kar, de diplomát nem szerzett - 1870-es évek: Balassagyarmat, Mauks Mátyás nógrádi...

A modernség fordulata az epikában

2012.12.22 00:48
  A regény - antikvitás óta ismert, de sokáig nem tartozott a szépirodalomhoz - ókor: homéroszi mítoszok mintájára - nincsenek rögzített műfaji szabályok à rugalmasság az emberi élet változásaihoz - XVIII. sz. Anglia: népszerűsödés, széles olvasói réteg - cél: szórakoztatás,...

Realizmus a XIX. századi francia regényben

2012.12.22 00:48
  Honoré de Balzac (1799-1850) – Goriot apó   - művei: A szamárbőr 1831                    Az ismeretlen remekmű...

A klasszikus modernség irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete

2012.12.22 00:47
  Elnevezése - modern (latàfr. ’korszerű, mai, korunkbeli’) - gyakran: régebbi és jelen lévő művészet szembeállítása - XIX. sz. második felétől napjainkig tartó időszak - tehát: mai olvasónak az utóbbi másfél század számít korszerűnek, a legújabb ízlés szerint valónak, tehát...

A magyar regény kezdetei

2012.12.04 19:18
  - első hazai regény: Dugonics András – Etelka (1788) - német és francia fordítások, átírások - Kármán József: eredetiség hangsúlyozása – Fanni hagyományai - Fáy András – Bélteky-ház: családregény - Jósika Miklós – Abafi (1836): első magyar történelmi regény - Jókai Mór -...

Petőfi Sándor

2012.12.04 19:17
  1.       Élete - szül.: 1823, Kiskőrös - apja: Petrovics István kocsma –és mészárszékbérlő - anyja: Hrúz Mária - 1824: Kiskunfélegyháza (ezt nevezte szülőföldjének) - tanulmányok: 1828-tól Kecskemét, Sárszentlőrinc, Pest, Aszód (első fennmaradt...
Tételek: 41 - 50 ból 91
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>