Cikkek archívuma

Márai Sándor (1900-1989)

2013.02.02 10:03
    Helye a kánonban - vidéki magyar polgári művelődés és magatartásforma világát európai horizontúvá tágítja - modern világtapasztalat: személyiség válsága - világ egészelvű értelmezése, kponti értékek megléte - Kosztolányi örökségét ő adta tovább a Nyugathoz kapcs. fiatalabb...

A korszak magyar szépprózája

2013.02.02 10:02
  Déry Tibor (1894-1977) - Thomas Mann-i realista eszmények + kísérletező formabontás - marxista, de korkritika, távolságtartás - 20-as évek: avantgárd (Dokumentum c. folyóirat egyik szerkesztője) - 30-as évek: realizmus (A befejezetlen mondat c. nagyregény) - 40-es, 50-es évek: sorra jelennek...

További fontos alkotók

2013.02.02 09:55
  Dsida Jenő (1907-1938) - Erdélyi Helikon csoportjához tartozik - korai költészete: századvég és nyugatos líra hatása - később: avantgárd (expr., szabadvers) - 1928: Leselkedő magány – háború utáni fiatal nemzedék szorongása - 1933: Nagycsütörtök – vallásos világszemlélet (katolikus)...

Márai Sándor (1900-1989) – Halotti beszéd

2013.01.20 11:28
  Megszakadt hagyomány, elvesző önazonosság - 1952 - emigráns létből következő hazátlanság –és kivetettségérzés költői vallomása - címe, kezdő és záró két sora: ed. Halotti beszédhez utalja a szöveget + Kosztolányi - kivándorlók: megszakítottság, pusztulásra ítéltség - nemzeti hovatartozás...

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)

2013.01.20 11:27
  Helye a kánonban - második világháború utáni későmodern líra egyik legjelentősebb életműve - tárgyiasabb líranyelv (Pilinszky), személyességet háttérbe szorító irány - kései Babits és József Attila költészetéhez kapcsolódva bontakozik ki - meghatározó hatást gyakorol: 70-es évek új...

Nagy László (1925-1978)

2013.01.20 11:27
  Helye a kánonban - modernséget lezáró lírakorszak egyik legjelentősebb alkotója - esztétikai alkotás: használati érték, társadalomformáló szerep - személyes lírai alany - líranyelv: ember és világ disszonanciákból építkező teljességére törekszik - bartóki eszmény poétikai változata - elemi...

Weöres Sándor (1913-1989)

2013.01.20 11:26
  Helye a kánonban - 1930-as évek második felétől eltér a két vh. között kibontakozó lírai életművek alakulásrendjéből - lírai személytelenség: próteuszi (alakváltó) költészet à megjelenő beszédformák sokféleségét, lírai nézőpontok változtathatóságát jelöli - személyiséghatárok elmozdítása nem...

Pilinszky János (1921-1981)

2013.01.20 11:26
  Indulása - első versei: 1938-tól Ezüstkor, Magyar Csillag, Válasz, Vigilia folyóiratokban - egzisztencialista filozófia hatása (Karl Jaspers, Martin Heidegger) - hatás: kései József Attila, Babits (de: világ széttöredezettsége mellett a versben megteremthető egész kezdettől fogva hiányzik) -...

József Attila (1905-1937)

2013.01.20 11:25
    1.       Élete - szül. 1905, József Áron – Pőcze Borbála - 1908: legenda szerint Amerikába, valójában Románia, új család alapítása - anya: mosásból próbálta eltartani gyermekeit - 1910: Országos Gyermekvédő Liga à Attila és Etus Öcsödre kerül - 1919:...

Radnóti Miklós (1909-1944)

2013.01.20 11:25
  1.       Élete - szül. 1909, Budapest, ed. neve Glatter, Radnóti apai szülőhely alapján - születése édesanyja és ikertestvére életébe került - 1935: <3 Gyarmati Fanni - 1940: munkaszolgálat - 1941: megkeresztelkedett - 1943: újabb munkaszolgálat - 1944:...
Tételek: 11 - 20 ból 91
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>